Основни принципи и препоръчителни стрелкови елементи, които трябва да включват упражненията в състезание по Т-Клас

При дизайна на упражнения за състезание по стрелковия спорт Т-Клас, трябва да се имат в предвид следните основни принципи и стрелкови елементи, които е препоръчително да включват упражненията в едно състезание, като могат да се комбинират в едно упражнение повече от един елемент.


МОДУЛ
1
В модула се оценяват базовите умения на състезателя за стрелба.

Упражненията в модула е препоръчително да включват следните стрелкови елементи:

1. групирана и точна стрелба от стабилно положение
2. точност при сложни условия
– малко време
– не използване на упори и/или нестабилни такива (раница, без заден упор и т.н.)
– зануляване на резултата след пропуск
– мишени с не симетрична външна форма спрямо центъра си и подобни затрудняващи вземането на мерна точка в центъра на мишената
– физическо натоварване
– сложен ред на обстрелване
3. различаване на целите
4. боравене с оръжието и допълнителното оборудване
– бързa работа с болта/затвора на оръжието
– бързо привеждане на оръжието в готовност за стрелба от напълно обезопасено положение и допълнителна екипировка на различни места (по тялото на състезателя, на разстояние от него, на стрелковата позиция и т.н.)
– пълнене/допълване на пълнител в зачетното време
5. бързо заемане на положение за стрелба (прав зад оръжието, след предвижване и т.н.)
6. пренос на стрелбата по различни цели
7. стрелба„от ръка” (без използване на упори само с помощта на ремъка) – прав, коляно, лежешком
8. комуникация и целеуказване (при TeamWork)
9. стрелба по хартиени, реактивни и 3D цели


МОДУЛ 2
В този модул се оценяват уменията на състезателя да действа в динамична и бързо изменяща се ситуация под въздействието на времева преса и сложни стрелкови позиции.

Упражненията в Модул 2 е препоръчително да включват следните стрелкови елементи:

 1. ограничено време за изпълнение
 2. група цели на различни дистанции и разпръснати пред фронта на стрелбата, често и с различно направление за стрелба
 3. неустойчиви и нетрадиционни положения за стрелба – от прозорци, барикади, неудобни упори, отвори, клатещи се платформи и т.н.
 4. средни дистанции (указани в правилника за всяка дисциплина)
 5. сложен ред на обстрелване на мишените в повечето случай
 6. бърза смяна на различен тип оръжия – боравене и стрелба с тях в ограничена времева рамка (при MG)
 7. възникване на различни непредвидени ситуации по курса на стрелба (падане, спъване и подобни съчетани с  леки травми, изпадане на екипировка и оборудване, проблеми при боравенето с оръжието и т.н.) и умението на състезателя за бързо справяне с тях под времева преса
 8. при работа в състава на TeamWork изискват много добра комуникация и разпределени на задачите от състезателите в  тима
 9. стрелба по статични, реактивни, появяващи се и движещи се мишени
 10. стрелба по Smart Target мишени, реализиращи различни сценарии, при дневни и нощни стрелби

В Модул 2 метода на оценка за всички упражнения е “хит фактор”, където натрупаните точки от поразяване на мишените се делят на времето за изпълнение и се получава коефициент – наречен „хит фактор”. За успешно представяне в Модул 2 се изисква баланс на точност и време.

Също така състезателя трябва ясно да разбира двата метода на оценяване “ВИРДЖИНИЯ КАУНТ” и “КОМСТОК”. Първия е с точно определен брой изстрели за една мишена, често само един. Втория е стрелба до поразяване на мишената или до отказване на стрелеца.


МОДУЛ 3
В този модул се оценяват комплекса от знания и уменията на състезателите за стрелба на големи разстояния. Този комплекс включва практически разчет на траекторията на куршума отчитайки всички променливи, които влеят на неговия полет и стрелковото умение за реализирането на този разчет. При състезания с TeamWork също така трябва да се тестват уменията на тима за комуникация, наблюдение, целеуказване и разпределение на целите.

Упражненията в Модул 3 е препоръчително да включват следните стрелкови елементи:

 1. стрелба на разстояния от 600 до 1000 метра от стабилна позиция за стрелба
 2. създаване на стабилна позиция във времето за подготовка
 3. малка времева преса
 4. преценка за отказ при неувереност за изстрел, в противен случай получава наказание за пропуск
 5. стрелба по Smart Target мишени, реализиращи различни сценарии, при дневни и нощни стрелби.
 6. стрелба по метода с „хит фактор”.

Въпреки наличието на фактора време, то не трябва да е толкова малко и критично като някой упражнения в Модул 1 и Модул 2. В Модул 3 трябва да се включват задължително упражнения, които да се оценяват по двата метода – с точки на базата на попаденията и с метода „хит фактор”. Метода „хит фактор” в този модул служи за разделяне на резултатите на състезателите с еднакъв брой попадения и дава предимство на този състезател, който по бързо е изпълнил целия комплекс от определяне изходните данни за стрелба и практическото реализиране на попаденията. Метода „хит фактор” е наложителен при сравнително по сложни дизайни на дадени упражнения, когато състезателя няма възможност предварително да види мишените и всичките действия по разчета на траекторията са в рамките на състезателното време. Също така при състезания TeamWork ще даде предимство на по добре сработения тим в намиране на мишените, определяне на изходните данни за стрелба, наблюдение на резултатите от стрелбата и корекция на огъня. Също така „хит фактора” може да раздели резултатите от стрелбата в Модул 3, когато целите са по големи и лесни и стрелбището не осигурява максимално разстояние от 1000 метра и е ограничено на по близки дистанции.

Автор: Пламен Николов