T-Class Classifire

Тренировъчен комплекс упражнения за проверка и оценяване на основните умения при стрелба с полуавтоматична карабина и пистолет за дисциплина T-Class Support and Backup Weapons [SBW]

(Публикуванo: 12.06.2020 @ 22:42)
(Последно обновено: 07.02.2024 @ 18:08)

Тренировъчния комплекс се състои от специално подбрани упражнения, имащи задачата да проверят конкретно стрелково умение. Съгласно постигнатите резултати, състезателите се оценяват по метода с Хит фактор или по класическа оценъчна система с три нива:
Ниво 1: T-Class Grand Master
Ниво 2: T-Class Master
Ниво 3: T-Class Shooter

При сертифицирано покриване на съответното ниво състезателят получава официална диплома от Стрелковата Академия на ITCC и отличителен знак.

Начина на провеждане е съгласно наредба за реда на провеждане на оценяването.


УПРАЖНЕНИЕ 1 – ТЕСТ НА ТОЧНОСТ ОТ РАЗЛИЧНИ ПОЛОЖЕНИЯ И НА РАЗЛИЧНИ ДИСТАНЦИИ

Оръжие: Полуавтоматична карабина (Assault Rifle) – отговаряща на правилника на ITCC.
Разстояние: 25, 50 и 100 метра
Мишени: Т-Class A4 по една на всяка дистанция. Височината на центъра на мишените трябва да бъде с не повече от 2 градуса наклон, измерено от линията на мерене за съответната позиция на стрелеца.
Брой изстрели: по 10 броя за всяка дистанция (30 броя за целия тест)
Изходно положение: Оръжието е заредено с патрон в патронника, с поставен предпазител и прикладвано, като цевта е насочена към основата на стойката на мишената (където допира земната повърхност) при стрелба на 25 и 50 метра. За старта за 100 метра, оръжието е прикладвано и насочено към мишената.
Положения за стрелба:
– на 25 метра, прав свободен стил;
– на 50 метра от коляно свободен стил (минимум едно от колената трябва да докосва земната повърхност);
– на 100 метра лежешком свободен стил, без допълнителни упори (може да се използва части от оръжието за упор върху земната повърхност).
Начин на изпълнение: Състезателят по команда на Range Officer (RO) се подготвя и заема изходно положение за първи старт. При стартов сигнал от таймер (свирка, хорна или подобни) състезателя обстрелва мишената на 25 метра с указания брой изстрели и от указаното положение за стрелба за време не повече от 20 секунди. След приключване на стрелбата обезопасява оръжието и по команда от RO се подготвя за стрелба по мишената на дистанция 50 метра. При стартов сигнал състезателя обстрелва мишената на 50 метра с указания брой изстрели и от указаното положение за стрелба за време не повече от 30 секунди. След приключване на стрелбата обезопасява оръжието и по команда на RO се подготвя за стрелба по мишената на дистанция 100 метра. При стартов сигнал състезателя обстрелва мишената на 100 метра с указания брой изстрели и от указаното положение за стрелба за време не повече от 40 секунди. След приключване на стрелбата обезопасява оръжието. Времето се допуска да се засича и от хронометър при липсата на таймер, като сигнала се подава вербално или с помощта на друг сигнал (свирка, хорна или подобни).
Оценяване: Брой попадения без превишаване на указаното време.
Ниво 1 – общ брой от трите мишени, не по-малко от 27 броя попадения в централния кръг на мишената, без пропуски на цялата мишена и не повече от две попадение извън кръга на дистанция.
Ниво 2 – общ брой от трите мишени, не по малко от 21 броя попадения в централния кръг на мишената, без пропуски на цялата мишена и не повече от четири попадение извън кръга на дистанция.
Ниво 3 – общ брой от трите мишени, не по малко от 15 броя попадения в централния кръг на мишената, без пропуски на цялата мишена и не повече от шест попадения извън кръга на дистанция.


УПРАЖНЕНИЕ 2 – ТЕСТ НА ТОЧНОСТ НА РАЗЛИЧНИ ДИСТАНЦИИ

Оръжия: Пистолет (Pistol) – отговарящ на правилника на ITCC.
Разстояние: 7, 15 и 25 метра
Мишени: Т-Class A4 – 3 броя, по една на всяка дистанция. Височината на центъра на мишените трябва да бъде с не повече от 2 градуса наклон, измерено от линията на мерене за съответната позиция на стрелеца.
Брой изстрели: по 10 броя за всяка дистанция (30 броя за целия тест)
Изходно положение: За всяка една дистанция оръжието е заредено с патрон в патронника и захванато с едната или двете ръце (според дистанцията) пред тялото не по високо от нивото на раменете на стрелеца, като цевта е насочена напред по посока на стрелбата.
Положения за стрелба:
– на 25 метра – прав свободен стил с две ръце;
– на 15 метра – прав свободен стил с една ръка (лява или дясна) по избор на стрелящия;
– на 7 метра – прав свободен стил с една ръка (лява или дясна) с която състезателя не е стрелял на предходната дистанция.
Начин на изпълнение: Състезателят по команда на Range Officer (RO) се подготвя и заема изходно положение за първи старт на 25 метра. При стартов сигнал от таймер (свирка, хорна или подобни) състезателя обстрелва мишената на 25 метра с указания брой изстрели и от указаното положение за стрелба за време не повече от 40 секунди. След приключване на стрелбата обезопасява оръжието и по команда от RO се подготвя за стрелба по мишената на дистанция 15 метра. При стартов сигнал състезателя обстрелва мишената на 15 метра с указания брой изстрели и от указаното положение за стрелба за време не повече от 30 секунди. След приключване на стрелбата обезопасява оръжието и по команда на RO се подготвя за стрелба по мишената на дистанция 7 метра. При стартов сигнал състезателя обстрелва мишената на 7 метра с указания брой изстрели и от указаното положение за стрелба за време не повече от 20 секунди. След приключване на стрелбата обезопасява оръжието. Времето се допуска да се засича и от хронометър при липсата на таймер, като сигнала се подава вербално или с помощта на друг сигнал (свирка, хорна или подобни).
Оценяване: Брой попадения, без превишаване на указаното време.
Ниво 1 – общ брой от трите мишени, не по-малко от 27 броя попадения в централния кръг на мишената, без пропуски на цялата мишена и не повече от две попадение извън кръга на дистанция.
Ниво 2 – общ брой от трите мишени, не по малко от 21 броя попадения в централния кръг на мишената, без пропуски на цялата мишена и не повече от четири попадение извън кръга на дистанция.
Ниво 3 – общ брой от трите мишени, не по малко от 15 броя попадения в централния кръг на мишената, без пропуски на цялата мишена и не повече от шест попадения извън кръга на дистанция.


УПРАЖНЕНИЕ 3 – ТЕСТ ЗА КОНТРОЛ

Оръжия: Полуавтоматична карабина (Assault Rifle) – отговаряща на правилника на ITCC.
Разстояние: 5, 10 и 20 метра
Мишени: Т-Class A1 – 3 броя, по една за всяка дистанция
Брой изстрели: 10 броя за всяка дистанция (30 броя за целия тест)
Изходно положение: Оръжието е заредено с патрон в патронника, със свален предпазител и прикладвано, като цевта е насочена към основата на стойката на мишената (където допира земната повърхност).
Начин на изпълнение: Упражнението се изпълнява за всяка дистанции с отделен старт. Състезателят по команда на Range Officer (RO) се подготвя и заема изходно положение за първи старт, на разстояние от мишената 20 метра. След подаване на стартовия сигнал от RO, състезателя изпълнява старта съгласно условието на упражнението. След приключване по команда от RO обезопасява оръжието и се придвижва на следващата позиция.
Оценяване: Времето за изпълнение се отчита посредством стрелкови таймер.
Метод за оценяване: ограничено време, за дистанция 5 метра – 2.5 секунди, за дистанция 10 метра – 5секунди и за дистанция 20 метра – 7,5 секунди.
Ниво 1 – общ брой от трите мишени, не по-малко от 27 броя попадения в зона А на мишената и не повече от две попадение извън зона А на дистанция.
Ниво 2 – общ брой от трите мишени, не по малко от 21 броя попадения в зона А на мишената и не повече от четири попадение извън зона А на дистанция.
Ниво 3 – общ брой от трите мишени не по малко от 15 броя попадения в зона А на мишената, без пропуски на цялата мишена и не повече от шест попадения извън кръга на дистанция.
Упражнението може да се оценява и по метода Hit Factor, ако е включено в състезание по Т-Клас.
При пропуск или попадение извън зачетните зони А и С на мишена T-Class A1, резултата от упражнението се нулира и при двата варианта на оценяване.


УПРАЖНЕНИЕ 4 – ТЕСТ ЗА КОНТРОЛ НА ОРЪЖИЯТА

Оръжия: Пистолет (Pistol) – отговарящ на правилника на ITCC.
Разстояние: 5, 10 и 20 метра
Мишени: Т-Class A1, по една за всяка дистанция
Брой изстрели: 10 броя за всяка дистанция (30 броя за целия тест)
Изходно положение: Оръжието е в Положение 1 (К1) – заредено и обезопасено, с патрон в патронника и поставено в кобур (кобурът за пистолета – Level 2 и разположението му трябва бъде съгласно изискванията на правилника на ITCC)
Начин на изпълнение: Упражнението се изпълнява за всяка дистанции с отделен старт. Състезателят по команда на Range Officer (RO) се подготвя и заема изходно положение за първи старт, на разстояние от мишената 20 метра. След подаване на стартовия сигнал от RO, състезателя изпълнява старта съгласно условието на упражнението. След приключване по команда от RO обезопасява оръжието и се придвижва на следващата позиция.
Оценяване: Времето за изпълнение се отчита посредством стрелкови таймер.
Метод за оценяване: ограничено време, за дистанция 5 метра – 4 секунди, за дистанция 10 метра – 6 секунди и за дистанция 20 метра – 8 секунди.
Ниво 1 – общ брой от трите мишени, не по-малко от 27 броя попадения в зона А на мишената и не повече от две попадение извън зона А на дистанция.
Ниво 2 – общ брой от трите мишени, не по малко от 21 броя попадения в зона А на мишената и не повече от четири попадение извън зона А на дистанция.
Ниво 3 – общ брой от трите мишени не по малко от 15 броя попадения в зона А на мишената, без пропуски на цялата мишена и не повече от шест попадения извън зона А на дистанция.
Упражнението може да се оценява и по метода Hit Factor, ако е включено в състезание по Т-Клас.
При пропуск или попадение извън зачетните зони А и С на мишена T-Class A1, резултата от упражнението се нулира и при двата варианта на оценяване.


УПРАЖНЕНИЕ 5 – ТЕСТ ЗА ТОЧНОСТ, КОНТРОЛ И БОРАВЕНЕ

Оръжия: Полуавтоматична карабина (Assault Rifle) – отговаряща на правилника на ITCC.
Разстояние: 10 метра
Мишени: T-Class A1 – 1 брой и T-Class А4 – 2 броя. Разположени и маркирани съгласно Схема 1.
Брой изстрели: 14 броя. За първи старт се пълнят в два пълнителя съответно с два и пет патрона, първи се поставя пълнителя с два патрона. За втори старт се пълнят в два пълнителя съответно с пет и два патрона, първи се поставя пълнителя с пет патрона.
Изходно положение: Оръжието е заредено с патрон в патронника, със свален предпазител и прикладвано, като цевта е насочена към основата на стойката на мишената (където допира земната повърхност). Резервният пълнител е поставен в холдера.
Начин на изпълнение: Упражнението се изпълнява в два отделни старта.
Състезателя по команда на Range Officer (RO) се подготвя и заема изходно положение за първи старт. При сигнал от таймера състезателя обстрелва мишена Т1 с два изстрела, презарежда карабината с метода „бързо презареждане” (без да се прибира празния пълнител) при празен патронник и обстрелва мишена Т2 с пет изстрела. След приключване на стрелбата по команда на RO обезопасява оръжието. Състезателя по команда на Range Officer (RO) се подготвя и заема изходно положение за втори старт. При сигнал от таймера състезателя обстрелва мишена Т3 с четири изстрела, презарежда карабината с метода „бързо презареждане” (без да се прибира празния пълнител) с патрон в патронника и обстрелва мишена Т2 с три изстрела. След приключване на стрелбата по команда на RO обезопасява оръжието.
Оценяване: Времето за изпълнение се отчита посредством стрелкови таймер.
Метод за оценяване: ограничено време
Ниво 1 – 5 секунди, 5 попадения в зона А на всички мишени и не повече от едно попадение в зона С на мишена (за всеки старт).
Ниво 2 – 7 секунди, 5 попадения в зона А на всички мишени и не повече от едно попадение в зона С на мишена (за всеки старт).
Ниво 3 – 9 секунди, 5 попадения в зона А на всички мишени и не повече от едно попадение в зона С на мишена (за всеки старт).
Упражнението може да се оценява и с метода Hit Factor, ако е включено в състезание по Т-Клас.
При пропуск или попадение извън зачетната зона А и С на всички мишени резултата от упражнението се нулира и при двата варианта на оценяване.
Допуска се не повече от едно попадение в зона С на мишена (за всеки старт), като се добавят по 0.5 секунди за всяко попадение към общото време


УПРАЖНЕНИЕ 6 – ТЕСТ ЗА ТОЧНОСТ, КОНТРОЛ И БОРАВЕНЕ

Оръжия: Пистолет (Pistol) – отговарящ на правилника на ITCC.
Разстояние: 7 метра
Мишени: T-Class A1 – 1 брои и T-Class А4 – 2 броя, разположени и маркирани съгласно Схема 2.
Брой изстрели: 14 броя. За първи старт се пълнят в два пълнителя съответно с два и пет патрона, като първи се поставя пълнителя с двата патрона. За втори старт се пълнят в два пълнителя, съответно с пет и два патрона, като първи се поставя пълнителя с петте патрона.
Изходно положение: Прав, положение на ръцете – релакс (отпуснати до тялото). Оръжието е заредено с патрон в патронника, обезопасено и прибрано в кобур. Резервния пълнител е в холдера.
Начин на изпълнение: Упражнението се изпълнява в два отделни старта.
Състезателя по команда на Range Officer (RO) се подготвя и заема изходно положение за първи старт. При сигнал от таймера състезателя обстрелва мишена Т1 с два изстрела, презарежда пистолета по метода „бързо презареждане” (без да се прибира празния пълнител) при празен патронник и обстрелва мишена Т2 с пет изстрела. След приключване на стрелбата по команда на RO обезопасява оръжието. Състезателя по команда на Range Officer (RO) се подготвя и заема изходно положение за втори старт. При сигнал от таймера състезателя обстрелва мишена Т3 с четири изстрела, презарежда пистолета с метода „бързо презареждане” (без да се прибира празния пълнител) с патрон в патронника и обстрелва мишена Т2 с три изстрела. След приключване на стрелбата по команда на RO обезопасява оръжието.
Оценяване: Времето за изпълнение се отчита посредством стрелкови таймер.
Метод за оценяване: ограничено време
Ниво 1 – 6 секунди, 5 попадения в зона А на всички мишени и не повече от едно попадение в зона С на мишена (за всеки старт).
Ниво 2 – 8 секунди, 5 попадения в зона А на всички мишени и не повече от едно попадение в зона С на мишена (за всеки старт).
Ниво 3 – 10 секунди, 5 попадения в зона А на всички мишени и не повече от едно попадение в зона С на мишена (за всеки старт).
Упражнението може да се оценява и с метода Hit Factor, ако е включено в състезание по Т-Клас.
При пропуск или попадение извън зачетната зона А и С на всички мишени резултата от упражнението се нулира и при двата варианта на оценяване.
Допуска се не повече от едно попадение в зона С на мишена (за всеки старт), като се добавят по 0.5 секунди за всяко попадение към общото време.


УПРАЖНЕНИЕ 7 – СТРЕЛБА ПО НЯКОЛКО ЦЕЛИ

Оръжия: Полуавтоматична карабина (Assault Rifle) – отговаряща на правилника на ITCC.
Разстояние: 10 и 15 метра
Мишени: T-Class A1 – 2 броя. и T-Class А4 – 3 броя, разположени и маркирани съгласно Схема 3.
Брой изстрели: 14 броя.
Изходно положение: Оръжието е заредено с патрон в патронника, със свален предпазител и прикладвано, като цевта е насочена към основата на стойката на мишената (където допира земната повърхност).
Начин на изпълнение: Състезателя по команда на Range Officer (RO) се подготвя и заема изходно положение. При сигнал от таймера състезателя обстрелва мишените в следния ред Т1 – Т2 – Т3 – Т4 – Т5, като мишени Т1, Т3 и Т5 се обстрелват с два изстрела, а мишени Т2 и Т4 се обстрелват с четири изстрела. След приключване на стрелбата състезателя по команда на RO обезопасява оръжието
Оценяване: Времето за изпълнение се отчита посредством стрелкови таймер.
Метод за оценяване: ограничено време.
Ниво 1 – 5 секунди, 10 и повече попадения в зона А на всички мишени, 4 и по малко в зона С;
Ниво 2 – 7 секунди, 10 и повече попадения в зона А на всички мишени, 4 и по малко в зона С;
Ниво 3 – 9 секунди, 10 и повече попадения в зона А на всички мишени, 4 и по малко в зона С.
Упражнението може да се оценява и с метода Hit Factor, ако е включено в състезание по Т-Kлас.
При пропуск или попадение извън зачетната зона А и С на всички мишени, резултата от упражнението се нулира и при двата варианта на оценяване.
Допуска се не повече от две попадения в зона С на една мишена.


УПРАЖНЕНИЕ 8 – СТРЕЛБА ПО НЯКОЛКО ЦЕЛИ

Оръжия: Пистолет – отговарящ на правилника на ITCC.
Разстояние: 5 и 10 метра
Мишени: T-Class A1 – 2 броя и T-Class А4 – 3 броя, разположени и маркирани съгласно Схема 4.
Брой изстрели: 14 броя.
Изходно положение: Оръжието е в Положение 1 (K1) – заредено и обезопасено, с патрон в патронника и поставено в кобур (кобурът за пистолета – Level 2 и разположението му трябва да бъде съгласно изискванията на правилника на ITCC)
Начин на изпълнение: Състезателя по команда на Range Officer (RO) се подготвя и заема изходно положение. При сигнал от таймера състезателя обстрелва мишените в следния ред Т1 – Т2 – Т3 – Т4 – Т5, кaто мишени Т1, Т3 и Т5 се обстрелват с два изстрела всяка, а мишени Т2 и Т4 се обстрелват с по четири изстрела всяка. След приключване на стрелбата по команда на RO обезопасява оръжието
Оценяване: Времето за изпълнение се отчита посредством стрелкови таймер.
Метод за оценяване: ограничено време
Ниво 1 – 8 секунди, 10 и повече попадения в зона А на всички мишени, 4 и по малко в зона С.
Ниво 2 – 10 секунди, 10 и повече попадения в зона А на всички мишени, 4 и по малко в зона С
Ниво 3 – 12 секунди, 10 и повече попадения в зона А на всички мишени, 4 и по малко в зона С.
Упражнението може да се оценява и с метода Hit Factor, ако е включено в състезание по Т-Kлас.
При пропуск или попадение извън зачетната зона А и С на всички мишени, резултата от упражнението се нулира и при двата варианта на оценяване.
Допуска се не повече от две попадения в зона С на една мишена.


УПРАЖНЕНИЕ 9 – СТРЕЛБА ЗАД УКРИТИЯ И ПРЕЗ ПРОСВЕТИ НА РАЗЛИЧНИ НИВА

Оръжия: Полуавтоматична карабина (Assault Rifle) – отговаряща на правилника на ITCC.
Разстояние: 10 метра
Мишени: Т-Class A1 – 6 броя. Разположени и маркирани съгласно Схема 5.
Брой изстрели: 30 броя (по 5 броя за всяка мишена)
Изходно положение: Оръжието е заредено с патрон в патронника, с поставен предпазител и прикладвано, като цевта е на новото на хоризонталната летва.
Начин на изпълнение: Упражнението се изпълнява от маркираната схема съгласно схемата. По команда на Range Officer (RO) се подготвя и заема изходно положение вътре в маркираната зона в указанато изходно положение. След подаване на стартовия сигнал от RO, състезателя изпълнява упражнението като обстрелва всяка от мишените с по пет изстрела. Всяка мишена се обстрелва от конкретна позиция като номерата на мишените и на позиците са отбелязани на схемата. Мишените се обстрелват както следва : T1 от П1, T2 от П2, Т3 от П3, Т4 от П4, Т5 от П5 и Т6 от П6. Реда за обстрелване е свободен стил. При обстрелване на Т3 и Т4 ходилата на стрелеца не трябва да излизат отляво на маркираната зона, а при обстрелване на Т5 и Т6 ходилата на стрелеца не трябва да излизат отдясно на маркираната зона. След приключване по команда от RO обезопасява оръжието.
Оценяване: Времето за изпълнение се отчита посредством стрелкови таймер.
Метод за оценяване: Hit Factor
При пропуск или попадение извън зачетните зони А и С на мишена T-Class A1 резултата от упражнението се нулира.

УПРАЖНЕНИЕ 10 – СТРЕЛБА ЗАД УКРИТИЯ И ПРЕЗ ПРОСВЕТИ НА РАЗЛИЧНИ НИВА

Оръжия: Пистолет (Pistol) – отговарящ на правилника на ITCC.
Разстояние: 5 метра
Мишени: Т-Class A1 – 6 броя. Разположени и маркирани съгласно Схема 6.
Брой изстрели: 3 броя за всяка мишена (18 броя за целия тест)
Изходно положение: Прав, положение на ръцете – релакс (отпуснати до тялото). Оръжието е заредено с патрон в патронника, обезопасено и прибрано в кобур.
Начин на изпълнение: Упражнението се изпълнява от маркираната схема съгласно схемата. По команда на Range Officer (RO) се подготвя и заема изходно положение вътре в маркираната зона в указанато изходно положение. След подаване на стартовия сигнал от RO, състезателя изпълнява упражнението като обстрелва всяка от мишените с по три изстрела. Всяка мишена се обстрелва от конкретна позиция като номерата на мишените и на позиците са отбелязани на схемата. Мишените се обстрелват както следва : T1 от П1, T2 от П2, Т3 от П3, Т4 от П4, Т5 от П5 и Т6 от П6. Реда за обстрелване е свободен стил. При обстрелване на Т3 и Т4 ходилата на стрелеца не трябва да излизат отляво на маркираната зона, а при обстрелване на Т5 и Т6 ходилата на стрелеца не трябва да излизат отдясно на маркираната зона След приключване по команда от RO обезопасява оръжието.
Оценяване: Времето за изпълнение се отчита посредством стрелкови таймер.
Метод за оценяване: Hit Factor
При пропуск или попадение извън зачетните зони А и С на мишена T-Class A1 резултата от упражнението се нулира.