Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (20.12.2021)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 20.12.2021г., от 18.00ч., в залата на ул. “Чехов” № 51, в гр. София, при следния дневен ред:

 1. Доклад на УС на БТКФ за дейността и изпълнението на спортния календар за 2021г.;
 2. Доклади от клубовете – членове на БТКФ за дейността им през 2021г.;
 3. Приемане на годишен бюджет на БТКФ за 2022г.;
 4. Приемане на спортен календар на БТКФ за 2022г.;
 5. Приемане на наредби и правилници за дейността на БТКФ;
 6. Други

На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.

T-Class Kahles Cup 2021, Bulgaria

Победителите от T-Class Kahles Cup 2021

Традиционното годишно състезание T-Class Kahles Cup Bulgaria се проведе на 16-18 април 2021 г. на военния полигон Сливница, България.

Това беше състезание по тактическа стрелба с прецизни снайперови карабини, където в продължение от три дни и две нощи се проведоха стрелкови упражнения по дисциплината T-Class Tactical Sniper, което за пореден път подчерта традицията на непрекъснато усъвършенстване и повишаване на нивото, показана във всяко следващо състезание за T-Class досега.

Купата на Kahles по T-Class включваше общо 20 стрелкови упражнения разпределени в три модула. Имаше 7 нощни упражнения, включително първи изстрели със студена цев по частично осветени мишени, прецизни изстрели по хартиени мишени и 3D цели в тъмното, сценарии с далечни разстояния по Smart Target мишени, лазерно указани мишени, скрити мишени осветени със светлина от фенери и др.

На дневна светлина имаше и други нови интересни упражнения, напр. стрелба по мишена Shot Marker на 450 м от стойки за гуми с оценяване по метода Хит фактор стрелба от статив на 1000 м, динамичен стил със и без упори, прецизна стрелба, радио указване на стрелба, стрелба от окопи, бункери, тераси, прозорци, барикади, ежове, движеща се цел на 380 метра и др.

На всичко отгоре на тези взискателни предизвикателства за стрелба, метеорологичните условия изобщо не бяха много приятелски – температури от 1 до 4 C, вятър на пориви от 3 до 7 m / s, непрекъснати валежи и гъста кал.

Това се оказа едно от най-трудните състезания на T-Class, най-трудното във почти всеки аспект – от сложността на сценариите на стрелба, през физическите предизвикателства на почти без прекъсване 72-часово състезание и преодоляване на неблагоприятни метеорологични условия.

Всичко това обаче не можеше да сломи духа на повече от 20 състезатели и силно мотивиран екип от рейндж офицери. Всички участници се насладиха на възможността и удоволствието да издържат тези забележителни три дни.

Това беше тест за запомняне! Беше емоционално …

Брифинги за упражненията, детайлното оценяване за всеки състезател и крайното класиране могат да бъдат намерени на: http://scoring.t-class.org/Home/Index?match_id=88

Официални спонсори на T-Class Kahles Cup 2021 Bulgaria бяха:
Kahles Optics
Zarimex
Optix

Победителите в T-Class Kahles Cup 2021 спечелиха възможноста да присъстват на финалите на Kahles DLR, който ще се проведе през месец Септември 2021 г. в Италия.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (14.04.2021)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 14.04.2021г., от 17.00ч., в залата на ул. “Чехов” № 40, в гр. София, при следния дневен ред:

 1. Приемане на Годишния финансов отчет на БТКФ за 2020г. и на отчета на Управителния съвет за дейността през отчетния период;
 2. Разни.

            На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.

Правилника на ITCC за Cезон 2021

По важните промени в Правилника на спорта T-Class, валиден за Сезон 2021 са:
– нови минимални дистанции за хартиени мишени при дисциплини T-Class MultiGun и T-Class Support and Backup Weapons;
– въведена е регулация за нощни стрелби;
– нова хартиена мишена T-Class A1 mini;
– добавено е приложение с принципи които трябва да се спазват при организиране на състезания по различни дисциплини;
– промени в администрацията на състезания и други.

Правила на БТКФ за прилагане на противоепидемични мерки

С решение на УС на БТКФ от 14.12.2020 се допълниха и актуализираха Правилата на поведение по време на тренировъчния процес на спортните клубове и по време на състезания под егидата на Българска Т-Клас Федерация.

Настоящите правила са съобразени с текущите изисквания на МЗ и ММС, като могат да бъдат променяни, изменяни и допълвани спрямо последващи изисквания от страна на МЗ и ММС, като за последващи версии на тези правила членовете на федерацията ще бъдат уведомени по съответния ред (публикуване на http://www.t-class.bg и изпращане по електронна поща). 

Военно приложно състезание „24 hours T-Class SBW challenge 21-22.11.2020” Анево

Военен спортен клуб „Стрямци 61” бе домакин на най-голямото провеждано до този момент състезание по дисциплината T-Class Support and Backup Weapons, в което взеха участие 36 състезатели от военни и цивилни стрелкови клубове. Основен организатор на мероприятието беше Българска Т-Клас федерация.

Състезанието се проведе в рамките на два дена, включително и през нощта между стрелковите дни. Осемте упражнения бяха разделени в четири модула, които оцениха комплексно стрелковите умения на състезателите – Mega Stage, Basic Drills, Long range и Night Guard.

Докато сложните упражнения изпълнени с карабина и пистолет с над 100 изстрела бяха познати на състезателите, в това състезание за първи път бяха включени упражнения с разнообразни мишени до 500 метра, както и нови нощни упражнения с различни сценарии. Първото нощно упражнения бе с използване на T-Class Smart система, а за нуждите на второто бе изградено истинско парково осветление в самата сцена.

В начина на класиране също бе реализиран нов метод за оценяване. Класирането се извърши в две категории – в Категория „Open” се класираха всички състезатели, включително и тези, които използваха оптики и бързомерци, а в Категория „Machanics” – бяха класирани само състезатели използващи механични мерни прибори. Това даде възможност за реална оценка, на приложението и използването на модерните мерни прибори в сложни реалистични условия

Крайното класиране

Категория „Open”
Симеон Иванов, СК „ Хит Фактор”
Гено Андреев, СК „Динамик Армс”
Александър Стойкин

Kатегория „Machanics”
Митко Николов, СК „Шадоу”
Велизар Маринов, СК „Динамик Армс”
Димитър Генчев, ВСК „Десант 68”

Традиционно бе връчена и специална награда за победителя в упражнение Bul Presidentе, което бе спечелено от Гено Андреев, СК ”Динамик Армс”

Победителите бяха наградени лично от Бригаден Генерал Деян Дешков.

Подобна информаци за класирането, също и описание на стрелковите упражнения има http://scoring.t-class.org/

БТКФ

Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (18.12.2020)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 18.12.2020г., от 17.00ч., в залата на ул. “Чехов” № 40, в гр. София, при следния дневен ред:

 1. Доклад на УС на БТКФ за дейността и изпълнението на спортния календар за 2020г.;
 2. Доклади от клубовете – членове на БТКФ за дейността им през 2020г.;
 3. Приемане на годишен бюджет на БТКФ за 2021г.;
 4. Приемане на спортен календар на БТКФ за 2021г.;
 5. Приемане на наредби и правилници за дейността на БТКФ;
 6. Други.

На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.

International T-Class Kahles Cup 2020, Bulgaria

Международното състезание от календара на престижната марка Калес – International T-Class kahles Cup 2020 се проведе на 19-20 септември 2020 г. на стрелковия полигон в Сливница, България. Това беше двудневно състезание по стрелба с 20 упражнения в съответствие с правилата на стрелковия спорт Т-Клас. В състезанието взеха участие 30 състезатели, включително и представители на 61-ва СМБ, 2-ра ТМБ и 101-ви АП. Имаше различни статични и динамични упражнения с дистанции на стрелба от 50м до 1200м, изпълнявани от стабилни и нестабилни позиции, представляващи реалистични сценарии от сгради, кули, окопи, барикади, хеликоптерни платформи, като се се стреляше по различни хартиени, метални, електронни, реактивни и Smart target системи, както през дневната светлина, също така, в пълен мрак през нощта.

Дизайна на сцените, както и подробни резултати и крайното класиране са налични в онлайн системата – http://scoring.t-class.org/

Стрелковият спорт T-Class е основан през 2014 г. в Европа (България) и използва най-иновативната система за оценяване, за да оцени справедливо всички стрелкови умения на състезателите.

Състезанието се проведе под спонсорството на Kahles G.m.b.H. Всеки състезател получи лично сувенири от Kahles, както и лотарийни награди за щастливците.

Международната купа на Kahles по T-Class беше поредното състезание по стрелкови спорт T-Class, което се придържа към мотото: ЕДНО СЪСТЕЗАНИЕ – ВСИЧКИ УМЕНИЯ! или ONE COMPETITION – ALL THE SKILLS!

Международното състезание от календара на престижната марка Калес – International T-Class kahles Cup 2020 се проведе на 19-20 септември 2020 г. на стрелковия полигон в Сливница, България. Това беше двудневно състезание по стрелба с 20 упражнения в съответствие с правилата на стрелковия спорт Т-Клас. В състезанието взеха участие 30 състезатели, включително и представители на 61-ва СМБ, 2-ра ТМБ и 101-ви АП. Имаше различни статични и динамични упражнения с дистанции на стрелба от 50м до 1200м, изпълнявани от стабилни и нестабилни позиции, представляващи реалистични сценарии от сгради, кули, окопи, барикади, хеликоптерни платформи, като се се стреляше по различни хартиени, метални, електронни, реактивни и Smart target системи, както през дневната светлина, също така, в пълен мрак през нощта.

Дизайна на сцените, както и подробни резултати и крайното класиране са налични в онлайн системата – http://scoring.t-class.org/

Стрелковият спорт T-Class е основан през 2014 г. в Европа (България) и използва най-иновативната система за оценяване, за да оцени справедливо всички стрелкови умения на състезателите.

Състезанието се проведе под спонсорството на Kahles G.m.b.H. Всеки състезател получи лично сувенири от Kahles, както и лотарийни награди за щастливците.

Международната купа на Kahles по T-Class беше поредното състезание по стрелкови спорт T-Class, което се придържа към мотото: ЕДНО СЪСТЕЗАНИЕ – ВСИЧКИ УМЕНИЯ! или ONE COMPETITION – ALL THE SKILLS!