Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (25.03.2024)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 25.03.2024г., от 11.00ч., в залата на ул. „Зографски Манастир“ № 15, в гр. София, при следния дневен ред:

 1. Приемане на Годишния финансов отчет на БТКФ за 2023 год. и на отчета на Управителния съвет за дейността през отчетния период;
 2. Други

На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.

Нови упражнения за стрелковия комплекс T-Class Classifire

Стрелковата академия на ITCC публикува нови упражнения за тренировъчния стрелкови комплекс T-Class Classifire.

Задачата на новите упрaжнения е проверка на уменията на състезателите за стрелба зад укрития и през просвети с полуавтоматична карабина (Assault Rifle) и пистолет.

Тренировъчния комплекс упражнения е създаден специално за проверка и оценяване на основните базови умения при стрелба с полуавтоматична карабина и пистолет за дисциплина T-Class Support and Backup Weapons [SBW]

Правилникът на ITCC за Cезон 2024 е официално публикуван

По важните промени в Правилника на спорта T-Class, валиден за Сезон 2024 са:

 • Въвежда се стимулиране на използването по време на състезания на каски, бронежилетки/плейт кериари и супресори. Стимулирането ще става по метода на допълнителни бонуси (не повече от 3%) към резултата на дадено упражнение, като първа година ще се прилага само за дисциплините T-Class SBW и Т-Class MultiGun.
 • Отпадa ограничението за А.R. за оптичните прибори за дисциплина T-Class MultiGun, както и броя използваните оптични мерни прибори, но дизайнерите на сцени могат да налагат ограничения за използването им за дадена сцена, както и да се ползва минимално увеличение за прибора.
 • Въвежда се ограничение за тежеста на спусъците на оръжията:
  – за болтови карабини – не по малко от 500 грама;
  – за всички семиауто оръжия – не по малко от 1000 грама.
 • Въвежда годишна ранг листа за класифаери по дисциплина T-Class SBW.
 • Разширяват се приложенията с препоръчителни стрелкови елементи, които да могат да ползват дизайнерите при проектиране на курса на стрелба, като добавя препоръчителен елемент, в курса на стрелба да бъде включен пълнител с по малък брой боеприпаси (3-5 бр.) за да се извършват повече презареждания.
 • Използването на очила за стрелба става задължително за всички оръжия, по всяко време.

Годишно класиране за Сезон 2024

На ОС на БТКФ се решение за организиране на годишно класиране и награждаване на годишна церемония на победителите, по следния метод за конкретна дисциплина както следва:

– Дисциплина T-Class Tactical Sniper
сбор от постигнатия резултат от четири състезания, по метода N-1 (резултатите от трите най-добри мача на състезателя)

– Дисциплина Т-Class SBW
сбор от постигнатия резултат от четири състезания, по метода N-1

– Дисциплина T-Class Tactical Long Range (T-Class Mile)
сбор от постигнатия резултат от две състезания (ако се организират повече от две състезания, ще се използва метода N-1)

– Дисциплина T-Class MultiGun
Национално Държавен Отборен Шампионат (ДОШ) или ДШ

Състезание на което не е измерен Power factor и тежест на спусъка – отпада от Държавното годишно класиране.

Годишния спортен календар за Сезон 2024 и включените състезания можете да следите във форума на БТКФ

Промени в правилника на ITCC за Сезон 2024

Приеха се следните предложения за промени в правилника на спорта, които ще важат за Сезон 2024:

1. Въвежда се стимулиране на използването на каски, бронежилетки/плейт кериари и супресори. Стимулирането ще става по метода на допълнителни бонуси (не повече от 10%) към резултата на дадено упражнение, като първа година ще се прилага само за дисциплините T-Class SBW и Т-Class MultiGun.

2. Отпадa ограничението за А.R. за оптичните прибори за дисциплина T-Class MultiGun на 1,5х, както и броя използваните оптични мерни прибори, но дизайнерите на сцени могат да налагат ограничения за използването им за дадена сцена, както и да се ползва минимално увеличение за прибора.

3. Въвежда се ограничение за тежеста на спусъците на оръжията – за болтови карабини – не по малко от 500 грама – за всички семиауто оръжия – не по малко от 1000 грама.

4. От Сезон 2023 се въвежда и годишна ранг листа за класифаери по дисциплина T-Class SBW.

5. Разширяват се приложенията с препоръчителни стрелкови елементи, които да могат да ползват дизайнерите при проектиране на курса на стрелба – добавя се като препоръчителен елемент в курса на стрелба да бъде включен пълнител с по малък брой боеприпаси (3-5-10) за да се извършват повече презареждания.

6. използването на очила за стрелба става задължително за всички оръжия, по всяко време

още новини, вкл. и календара за 2024 можете да прочете във форума на БТКФ

Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (16.12.2023)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 16.12.2023г., от 11.00ч., в залата на ул. „Зографски Манастир“ № 15, в гр. София, при следния дневен ред:

 1. Доклад на УС на БТКФ за дейността и изпълнението на спортния календар за 2023г.;
 2. Доклади от клубовете – членове на БТКФ за дейността им през 2023г.;
 3. Доклад на УС на БТКФ за изпълнението на 4-годишната програма по чл. 28, ал. 1, т. 10 от ЗФВС и приемане на нова 4-годишна програма.
 4. Приемане на годишен бюджет на БТКФ за 2024г.;
 5. Приемане на спортен календар на БТКФ за 2024г.;
 6. Приемане на наредби и правилници за дейността на БТКФ;
 7. Други

На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.

Optix T-Class MultiGun Cup 2023

На 21-22.10.2023г. се проведе двудневно международно състезание Optix T-Class MultiGun Cup 2023 по дисциплината T-Class Multigun представляваща стрелба със снайперови карабини, полуавтоматични щурмови карабини и пистолети, което поставя възможно най-високо ниво на предизвикателство пред участниците. Състезанието се проведе на Учебен център „Сливница“ с включени разнообразни стрелкови сценари реализирани на реален терен – като стрелба от сграда, към сграда, преодоляване на съоръжение с бодлива тел, окоп, патрул и други. За да стане още по-сложно, състезанието включваше дневни и нощни стрелби, разделени само от няколко часа за почивка. Всички тези факти допринесоха до това, че това състезание се явява може би най-трудното и изтощително Т-Клас състезание, провеждано в България.

Министърът на отбраната Тодор Тагарев откри международното състезание по тактическа стрелба и наблюдава надпреварата в която участие взеха състезатели от България, САЩ, Италия и Сърбия, както и военнослужещи от 101-ви алпийски полк от състава на Сухопътните войски, и представители от многонационалната бойна група на НАТО в България.

Състезанието бе организирано от Българската Т-Клас федерация, която е основоположник на спорта в национален и световен мащаб. Над десетгодишното сътрудничество на федерацията с Министерството на отбраната и Въоръжените сили води до утвърждаване на тактическата стрелба като военно-приложен спорт, включен в общоармейските шампионати. В този период многократно са провеждани съвместни състезания с участието на военнослужещи от Сухопътните войски и Съвместното командване на специалните сили.

Сътрудничеството на въоръжените сили с Българската Т-Kлас федерация е регламентирано и с подписан меморандум със Сухопътните войски, който бе официално оповестен по време на откриването на състезанието от Бригаден Генерал Станимир Христов, командир на Втора тунджанска механицирана бригада. Меморандума предвижда провеждане на съвместни тренировки, обучения, семинари и състезания с използване на стандартни и усъвършенствани оръжейни системи.

Състезанието се проведе в две дивизии. Състезателите заели челните места са:

Дивизия “Bolt Action”:
Първо място – Едвин Адамов, ССК „Борис Дрангов“
Второ място – Георги Василев, СК „Динамик Армс“
Трето място – Ивелин Добрев, СК „Динамик Армс“

Дивизия “Semi Auto”:
Първо място – Ангел Стоянов, СК „Динамик Армс“
Второ място – Тихомир Трифонов, СК „Сянка“
Трето място – Гено Андреев, СК „Динамик Армс“

Пълното класиране, по сцени, включително и дизайна на упражненията могат да се разгледат в скоринг системата на ITCC.

Генерален спонсор на състезанието бе българската фирма Optix Co, която тази година чества 25 години от създаването и. С многобройни мателиани награди за състезателите участваха и фирмите ATN Europe, Defence, Camouflage, BarArms, SIX81, LRP, Olight BG и Ni&CO.

Благодарим на нашите спонсори без които Optix T-Class MultiGun Cup 2023 не би се провел.

Снимки и видео от състезанието – Facebook T-Class Bulgaria

Екипа на Т-Клас България