Годишно класиране за Сезон 2024

На ОС на БТКФ се решение за организиране на годишно класиране и награждаване на годишна церемония на победителите, по следния метод за конкретна дисциплина както следва:

– Дисциплина T-Class Tactical Sniper
сбор от постигнатия резултат от четири състезания, по метода N-1 (резултатите от трите най-добри мача на състезателя)

– Дисциплина Т-Class SBW
сбор от постигнатия резултат от четири състезания, по метода N-1

– Дисциплина T-Class Tactical Long Range (T-Class Mile)
сбор от постигнатия резултат от две състезания (ако се организират повече от две състезания, ще се използва метода N-1)

– Дисциплина T-Class MultiGun
Национално Държавен Отборен Шампионат (ДОШ) или ДШ

Състезание на което не е измерен Power factor и тежест на спусъка – отпада от Държавното годишно класиране.

Годишния спортен календар за Сезон 2024 и включените състезания можете да следите във форума на БТКФ