За Т-Клас

Стрелбата с прецизни снайперови системи е нов практико-приложен стрелкови спорт, който за кратко време придобива все по-широка популярност в целия свят и включва стрелба по статични или динамични мишени на разнообразни дистанции (известни и неизвестни), от различни позиции, в условията на изкуствено създадени, но реални стресови ситуации. Този спорт поставя много предизвикателства пред състезателите, съчетава и развива различни физически и ментални качества, и поради високата си степен на трудност, се показва като изключително интересен, както за практикуване, така и за наблюдение. Това е причината ежегодно да се увеличава броят на проведените състезания, регистрираните клубове, както и на регионалните и международни организации, които се занимават с промоцията, организацията и реализацията на този спорт.

В обобщен смисъл, стрелковият спорт Т-Клас цели да постигне баланс между тактика, точност, скорост и прецизност на приложна снайперова стрелба, като поставя своите специфични изисквания за:

  • Добра теоретична подготовка на състезателя – познания за оръжието, мунициите, балистиката и т.н.,
  • Съществен практически опит при стрелбата с прецизни снайперови системи, употребата на оптически прицели, разнообразни допълнителни аксесоари и уреди
  • Обща физическа подготовка на състезателя, умението да познава и да контролира собственото си тяло
  • Психическа устойчивост в условията на стрес, бърза ментална реакция и адаптация към разнообразните промени в средата, наложени от различните упражнения.

Съчетавайки в себе си нови и уникални, статични и динамични упражнения, Т-Клас се превръща в качествено различен стрелкови спорт, с много висока степен на разнообразие и трудност. Стремежът, на първо място при дизайна на упражненията, да се поставя реализма в ситуациите, осигурява и голямото приложно значение на Т-Клас в практиката. Много от състезанията се провеждат съвместно с определени части от военните или полицейски сили, които са специализирани в снайперовата стрелба и реално са поставени в подобни условия, в които осъществяват своята работа за осигуряване на реда и сигурността на обществото.

Т-Клас стрелковият спорт използва реална стрелба с истински оръжейни снайперови системи, което означава, че на първо място в практикуването на този спорт се поставя въпросът за безопасността и сигурността при боравене с оръжията. При всяко състезание, на всеки брифинг, по време на всяко упражнение приоритетно се разгласяват и се следи за прилагане на мерките за безопасност, като всяко нарушение на създадените правила в това отношение се наказва безкомпромисно.