Клубове

Спортни клубове членове на Българската Т-Клас Федерация:

  • Стрелкови клуб “Динамик Армс”, гр. София
  • Военен спортен клуб “Десант 68”, гр. Пловдив
  • Военен спортен клуб “Стрямци 61”, гр. Карлово
  • Военноморски спортен клуб “Варна”, гр. Варна
  • Стрелкови клуб “Левски-Любители”, гр. София
  • КДПС “Етър ИПСЦ”, гр. Велико Търново
  • Стрелкови клуб “Си Енд Сис Рейсинг”, гр. София
  • Стрелкови клуб “Семпиер Прими”, гр. Бургас
  • Стрелкови клуб „Сянка“, гр. Плевен
  • Стрелкови клуб „Хит Фактор“, гр. Велико Търново

Електронна картотека на състезателите на Българската Т-Клас Федерация