Клубове

Спортни клубове членове на Българската Т-Клас Федерация:

 • Стрелкови клуб “Динамик Армс”, гр. София
 • Военен спортен клуб “Десант 68”, гр. Пловдив
 • Военен спортен клуб “Стрямци 61”, гр. Карлово
 • Военноморски спортен клуб “Варна”, гр. Варна
 • Стрелкови клуб „Сянка“, гр. Плевен
 • Спортен Т-Клас стрелкови клуб „Левъл 6“, гр. София
 • Войскови университетски спортен клуб „Васил Левски“, гр. Велико Търново
 • Спортен клуб „Хит Фактор“, гр. Велико Търново
 • Спортен стрелкови клуб “Левски Т-Клас”, гр. София
 • Военен спортен клуб “Хелиспорт”, с. Крумово
 • Стрелкови спортен клуб „Комбат“, гр. София
 • Стрелкови спортен клуб „Борис Дрангов“, гр. София
 • Стрелкови клуб „Хот Шотс“, гр. София

Електронна картотека на състезателите на Българската Т-Клас Федерация