Клубове

Спортни клубове членове на Българската Т-Клас Федерация:

  • Стрелкови клуб “Динамик Армс”, гр. София
  • Военен спортен клуб “Десант 68”, гр. Пловдив
  • Военен спортен клуб “Стрямци 61”, гр. Карлово
  • Военноморски спортен клуб “Варна”, гр. Варна
  • Стрелкови клуб „Сянка“, гр. Плевен
  • Спортен Т-Клас стрелкови клуб „Левъл 6“, гр. София
  • Войскови университетски спортен клуб „Васил Левски“, гр. Велико Търново
  • Спортен клуб „Хит Фактор“, гр. Велико Търново
  • Спортен стрелкови клуб “Левски Т-Клас”, гр. София
  • Военен спортен клуб “Хелиспорт”, с. Крумово

Електронна картотека на състезателите на Българската Т-Клас Федерация