Контакти

БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ

e-mail: info@t-class.bg
тел: +359 88 666 4685

Форуми:
Форум за спорта T-Class
Форум на БТКФ

Банкова сметка:
Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG92 FINV 9150 1017 1152 50
BIC: FINVBGSF
Валута: BGN

Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност