Нови упражнения за стрелковия комплекс T-Class Classifire

Стрелковата академия на ITCC публикува нови упражнения за тренировъчния стрелкови комплекс T-Class Classifire.

Задачата на новите упрaжнения е проверка на уменията на състезателите за стрелба зад укрития и през просвети с полуавтоматична карабина (Assault Rifle) и пистолет.

Тренировъчния комплекс упражнения е създаден специално за проверка и оценяване на основните базови умения при стрелба с полуавтоматична карабина и пистолет за дисциплина T-Class Support and Backup Weapons [SBW]