Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ

На 18.12.2019 г. (сряда) от 18:00 часа в залата на ул. „Чехов“ No: 40 – гр. София ще се проведе редовно общо събрание на БТКФ. Дневния ред на събранието и подробностите: тук.