Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ

На 22.12.2018 г. (събота) от 17:00 часа в залата на ул. „Чехов“ No: 40 – гр. София ще се проведе редовно общо събрание на БТКФ. Дневния ред на събранието и подробностите: тук.