Правила на БТКФ за прилагане на противоепидемични мерки

С решение на УС на БТКФ от 14.12.2020 се допълниха и актуализираха Правилата на поведение по време на тренировъчния процес на спортните клубове и по време на състезания под егидата на Българска Т-Клас Федерация.

Настоящите правила са съобразени с текущите изисквания на МЗ и ММС, като могат да бъдат променяни, изменяни и допълвани спрямо последващи изисквания от страна на МЗ и ММС, като за последващи версии на тези правила членовете на федерацията ще бъдат уведомени по съответния ред (публикуване на http://www.t-class.bg и изпращане по електронна поща).