Тренировъчен комплекс упражнения за тестване на основните умения при стрелба с полуавтоматична карабина и пистолет

за дисциплина T-Class Support and Backup Weapons [SBW]

Автор: Пламен Николов

УПРАЖНЕНИЕ 1
ТЕСТ НА ТОЧНОСТ ОТ РАЗЛИЧНИ ПОЛОЖЕНИЯ И НА РАЗЛИЧНИ ДИСТАНЦИИ
(Публикувано на: 30.12.2018 @ 21:53)

Оръжия: Полуавтоматична карабина (Assault Rifle) – отговарящи на правилника на ITCC.
Разстояние: 25, 50 и 100 метра
Мишени: Т-Class A4 по една на всяка дистанция. Височината на центъра на мишената за 100 метра трябва да бъде на по-ниско от 50 см и не по високо от 1 метър от земната повърхност. За мишените на 50 и 25 метра не по-ниско от 1,30 метра и не по високо от 1,7 метра.
Брой изстрели: по 10 броя за всяка дистанция (30 броя за целия тест)
Изходно положение:
За всяка една дистанция оръжието е без патрон в патронника (К2), със свален предпазител и захванато с двете ръце пред тялото, като цевта е надолу и не сочи на повече от един метър от стрелеца.
Положения за стрелба:
– на 25 метра, прав свободен стил
– на 50 метра от коляно свободен стил (минимум едно от колената трябва да докосва земната повърхност)
– на 100 метра лежешком свободен стил (без допълнителни упори, може да се използва части от оръжието за упор върху земната повърхност)
Начин на изпълнение: Състезателят по команда на Range Officer (RO) се подготвя и заема изходно положение за първи старт. При стартов сигнал от таймер състезателя обстрелва мишената на 25 метра с указания брой изстрели и от указаното положение за стрелба за време не повече от 30 сек. След приключване на стрелбата обезопасява оръжието и по команда от RO се подготвя за стрелба по мишената на дистанция 50 метра. При стартов сигнал от таймера състезателя обстрелва мишената на 50 метра с указания брой изстрели и от указаното положение за стрелба за време не повече от 60 сек. След приключване на стрелбата обезопасява оръжието и по команда на RO се подготвя за стрелба по мишената на дистанция 100 метра. При стартов сигнал от таймера състезателя обстрелва мишената на 100 метра с указания брой изстрели и от указаното положение за стрелба за време не повече от 90 сек. След приключване на стрелбата обезопасява оръжието. Времето се допуска да се засича и от хронометър при липсата на таймер, като сигнала се подава вербално или с помощта на друг сигнал (свирка, хорна или подобни)
Оценяване: Брой попадения без превишаване на указаното време.
Ниво 1 – общ брой от трите мишени – не по-малко от 27 броя попадения в централния кръг на мишената, без пропуски на цялата мишена. Не повече от едно попадение извън кръга на дистанция.
Ниво 2 – общ брой от трите мишени – не по малко от 21 броя попадения в централния кръг на мишената, без пропуски на цялата мишена. Не повече от три попадение извън кръга на дистанция.
Ниво 3 – общ брой от трите мишени не по малко от 15 броя попадения в централния кръг на мишената, без пропуски на цялата мишена. Не повече от пет попадения извън кръга на дистанция.

УПРАЖНЕНИЕ 2
ТЕСТ НА ТОЧНОСТ И КОНТРОЛ НА ОРЪЖИЯТА
(Публикувано на: 16.11.2018 @ 23:03)

Оръжия: Полуавтоматична карабина (Assault Rifle) и Пистолет – отговарящи на правилника на ITCC.
Разстояние: 5, 10 и 20 метра (и за двете оръжия)
Мишени: Т-Class A1 или T-Class A4
Брой изстрели: по 10 броя за А.R. карабина и 5 броя за пистолет за всяка дистанция
Изходно положение:
A.R. карабина: оръжието е заредено с патрон в патронника, със свален предпазител и прикладвано, като цевта е насочена към основата на стойката на мишената (където допира земната повърхност)
Пистолет: оръжието е в Положение 1 – заредено и обезопасено, с патрон в патронника и поставено в кобур (кобурът за пистолета (Level 2) и разположението ми трябва бъде съгласно изискванията на правилника на ITCC )
Начин на изпълнение: Упражнението се изпълнява за всяка дистанции и вид оръжие с отделен старт, като се изпълнява последователно с две оръжия без значение реда, като с всяко отделно оръжие се правят до два последователни старта с отчитане на времена и попадения. Състезателят по команда на Range Officer (RO) се подготвя и заема изходно положение за първи старт, на разстояние от мишената 20 метра. След подаване на стартовия сигнал от RO, състезателя изпълнява старта съгласно условието на упражнението. След приключване по команда от RO обезопасява оръжието и се придвижва на следващата позиция или повтаря изпълнението от същата позиция.
Оценяване: Времето за изпълнение се отчита посредством стрелкови таймер и заедно с точките от попаденията се въвеждат в скоринг системата на Т-Клас (http://scoring.t-class.org/) за изчисляване на резултатите.
Вариант 1 – хит фактор (Hit Factor), поддържа се месечна и годишна ранглиста
Вариант 2 – добавено време (Time Added) за общо време от трите дистанции съответно за мишени както следва:
Мишена T-Class А1: Стрелец Ниво 1 – под 15 секунди,  Ниво 2 – от 15 до 20 секунди, Ниво 3 – над 20 секунди;
Мишена T-Class А4: Стрелец Ниво 1 – под 20 секунди, Ниво 2 – от 20 до 25 секунди, Ниво 3 – над 25 секунди.
Допускат се до 3 бр. попадения в C зоната за A.R. и 2 броя за пистолет за всяка дистанция, като за всяко попадение в зона C се добавя по 1 секунда.
Вариант 3 – ограничено време (Par Time) 100% A зони, за времена съответно за мишени Т-Class A1 – за дистанция 5 метра – 4 секунди, 10 метра – 8 секунди, 20 метра – 16 секунди и за мишени Т-Class A4 – за дистанция 5 метра – 5 секунди, 10 метра – 10 секунди, 20 метра – 20 секунди.
При пропуск или попадение извън зачетните зони на мишена T-Class A1, резултата от упражнението се нулира.