Упражнения

BUL PRESIDENTE CARBINE SHOOTING DRILL
(дисциплина T-Class Support and Backup Weapons [SBW])

Автор: Иван Бързилов (Публикувано на: 30.12.2018 @ 19:20)

Цел на дрила: трениране, отработване и оценка на елементи – обръщане, бързо зареждане, триплети, пренос на различни мишени и смяна на пълнител
Оръжие: Полуавтоматична карабина (Assault Rifle) отговаряща на правилника на ITCC (PF=160)
Разстояние: 10 метра
Мишени: 3 броя Т-Class A1, разположени на разстояние 2 метра една от друга.
Брой изстрели: 18 броя за А.R. карабина, в два пълнителя
Изходно положение: Състезателят е с гръб към мишените. Оръжието е в положение „На гърди“ (стр. 17, фиг. 7а от Строеви Устав на ВС на РБ), с поставен пълнител, без патрон в патронника (К2). Холдерите, резервните пълнители и разположението им трябва бъде съгласно изискванията на правилника на ITCC. (свободно по тялото)
Начин на изпълнение: Състезателят по команда на Range Officer (RO) застава с лице към мишените, подготвя оръжието си и заема положение „На гърди“, след нова команда от РО се завърта в изходно положение с гръб към мишените. След подаване на стартовия сигнал от RO (стрелкови таймер), състезателят се завърта, в безопасна посока зарежда оръжието си и обстрелва всяка мишена с по 3 изстрела, сменя пълнител (бързо презареждане, от холдер) и отново обстрелва всяка мишена с по 3 изстрела. Реда на обстрелване и посоката на завъртане е по решение на състезателя. След приключване по команда от RO обезопасява оръжието.
Оценяване: Времето за изпълнение се отчита посредством стрелкови таймер и заедно с точките от попаденията се въвеждат в скоринг системата на Т-Клас (http://scoring.t-class.org/) за изчисляване на резултатите, като се поддържа месечна и годишна ранглиста
Вариант 1 – хит фактор (Hit Factor), оценяване съгласно оценъчната система на Т-Клас (А зона – 5т., C зона – 1т., D зона – 0т.)
Вариант 2 – хит фактор (Hit Factor), отчитат се само А зони, при пропуск или попадение извън зачетните зони на мишени T-Class A1, резултата от упражнението се нулира.