Правилник

T-Class дисциплини
  • T-Class Tactical Sniper
  • T-Class Multigun
  • T-Class Ultra Long Range
  • T-Class Extreme Long Range
  • T-Class Rimfire
  • T-Class Support and Backup Weapons

Правилник на стрелковия спорт Т-Клас, v.1.09 (валиден от 01.01.2019)

Наредба за реда и начина на провеждане на изпита за безопасност на БТКФ

Устав на БТКФ

Файлове за печат на мишени Т-Class A1 и Т-Class A4