Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (30.04.2017г.)

На 30.04.2017 г. (неделя) в Парк хотел „Москва“ – гр. София ще се проведе редовно общо събрание на БТКФ. Дневния ред на събранието и подробностите: тук.