T-Class Classifier

Международната Т-Клас конфедерация (ITCC) представи своя тренировъчен комплекс упражнения (T-Class Classifire) за проверка и оценяване на основните умения при стрелба с полуавтоматична карабина и пистолет за дисциплина T-Class Support and Backup Weapons [SBW]

Тренировъчният комплекс се състои от осем упражнения. Съгласно постигнатите резултати, състезателите се оценяват по класическа оценъчна система с три нива:

Ниво 1: T-Class Grand Master
Ниво 2: T-Class Master
Ниво 3: T-Class Shooter.

При сертифицирано покриване на съответното ниво състезателят получава официална диплома от Стрелковата Академия на ITCC и специален отличителен знак.

Начина на провеждане на оценяването е съгласно наредба за реда на провеждане на оценяването.

Автор и дизайнер на тренировъчния комплекс и квалификационните упражнения е Пламен Николов – ръководител на Стрелковата Академия на ITCC.