БТКФ

Българската Т-Клас Федерация (БТКФ) е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в обществена полза през м.12.2015г. Нейните основни цели са: разпространение и популяризиране на стрелковия спорт Т-Клас; въвеждане и налагане на новите световни стандарти при боравене с огнестрелно оръжие за спортни цели; приемане на спортен правилник и вътрешни нормативни документи за функционирането и регулирането на стрелковия спорт Т-Клас в Република България; организиране и поддържане на национален спортен календар, на състезания и излъчване на шампиони по отделните дисциплини; организиране на семинари за обучение и лицензиране на съдии, треньори и инструктори по стрелковия спорт Т-Клас; координация с други сродни международни, европейски и държавни институции, имащи отношение към спецификата на стрелковия спорт Т-Клас; насърчаване сътрудничеството и взаимодействието със специализирани военни и полицейски органи с цел обмяна на опит, експертни знания и т.п.

За осъществяване на своите цели БТКФ членува в Международната Т-Клас Конфедерация (International T-Class Confederation – ITCC), като спазва нейните правила и норми.