Правилника на ITCC за Cезон 2021

По важните промени в Правилника на спорта T-Class, валиден за Сезон 2021 са:
– нови минимални дистанции за хартиени мишени при дисциплини T-Class MultiGun и T-Class Support and Backup Weapons;
– въведена е регулация за нощни стрелби;
– нова хартиена мишена T-Class A1 mini;
– добавено е приложение с принципи които трябва да се спазват при организиране на състезания по различни дисциплини;
– промени в администрацията на състезания и други.