Правилникът на ITCC за Cезон 2023 е официално публикуван

По важните промени в Правилника на спорта T-Class, валиден за Сезон 2023 са:

  • за дисциплина T-Class SBW може да се използват полуавтоматични оръжия с боеприпаси с максимален размер на гилзата до 55 мм, като 227 Fury, 6.5 CM, 6.8 и т.н.
  • отпада ограничението за един оптичен прибор за дисциплина T-Class SBW, като задължително се организира класиране в категория Iron Slights.
  • модулите за дисциплина T-Class SBW стават задължително три, като дистанциите за Модул 3 трябва да бъдат до 500 метра.
  • за дисциплина T-Class TLR отпада ограничението за стандартизирани по CIP или SAAMI калибри.