Match: T-Class SBW Lite Match, 09.04.2022, Anevo

На УЦ Анево се провере състезание по стрелковия спорт Т-Клас по Дисциплината T-Class SBW. Организатор и домакин бе ВСК „Стрямци 61“.

Състезанието включваше стрелкови упражнения с различна по сложност, а именно: Модул 1 – два стрелкови дрила за пистолет и лека полуатоматична карабина, Модул 2 – динамична сцена за комбинирана стрелба с две оръжия включваща 100 изстрела и Модул 3 – сложно стрелково упражнение с мишени до 500 метра дистанции.

Пълния брифинг, описание на упражненията и пълно класиране на http://scoring.t-class.org/