Нов правилник на спорта T-Class валиден за Сезон 2020

По важните промени в Правилника на спорта T-Class, валиден за Сезон 2020 са:
– нови максимални дистанции за дисциплини T-Class Tactical Sniper, T-Class MultiGun и T-Class Rimfire;
– отпадане на долна граница за допустимите снайперски калибри;
– нови изисквания за мерните прибори за дисциплина T-Class SBW, включително и за нощни състезания.
– въвеждане на нови регламенти за TeamWork състезанията.