Военно приложно състезание „24 hours T-Class SBW challenge 21-22.11.2020” Анево

Военен спортен клуб „Стрямци 61” бе домакин на най-голямото провеждано до този момент състезание по дисциплината T-Class Support and Backup Weapons, в което взеха участие 36 състезатели от военни и цивилни стрелкови клубове. Основен организатор на мероприятието беше Българска Т-Клас федерация.

Състезанието се проведе в рамките на два дена, включително и през нощта между стрелковите дни. Осемте упражнения бяха разделени в четири модула, които оцениха комплексно стрелковите умения на състезателите – Mega Stage, Basic Drills, Long range и Night Guard.

Докато сложните упражнения изпълнени с карабина и пистолет с над 100 изстрела бяха познати на състезателите, в това състезание за първи път бяха включени упражнения с разнообразни мишени до 500 метра, както и нови нощни упражнения с различни сценарии. Първото нощно упражнения бе с използване на T-Class Smart система, а за нуждите на второто бе изградено истинско парково осветление в самата сцена.

В начина на класиране също бе реализиран нов метод за оценяване. Класирането се извърши в две категории – в Категория „Open” се класираха всички състезатели, включително и тези, които използваха оптики и бързомерци, а в Категория „Machanics” – бяха класирани само състезатели използващи механични мерни прибори. Това даде възможност за реална оценка, на приложението и използването на модерните мерни прибори в сложни реалистични условия

Крайното класиране

Категория „Open”
Симеон Иванов, СК „ Хит Фактор”
Гено Андреев, СК „Динамик Армс”
Александър Стойкин

Kатегория „Machanics”
Митко Николов, СК „Шадоу”
Велизар Маринов, СК „Динамик Армс”
Димитър Генчев, ВСК „Десант 68”

Традиционно бе връчена и специална награда за победителя в упражнение Bul Presidentе, което бе спечелено от Гено Андреев, СК ”Динамик Армс”

Победителите бяха наградени лично от Бригаден Генерал Деян Дешков.

Подобна информаци за класирането, също и описание на стрелковите упражнения има http://scoring.t-class.org/

БТКФ

Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (18.12.2020)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 18.12.2020г., от 17.00ч., в залата на ул. “Чехов” № 40, в гр. София, при следния дневен ред:

  1. Доклад на УС на БТКФ за дейността и изпълнението на спортния календар за 2020г.;
  2. Доклади от клубовете – членове на БТКФ за дейността им през 2020г.;
  3. Приемане на годишен бюджет на БТКФ за 2021г.;
  4. Приемане на спортен календар на БТКФ за 2021г.;
  5. Приемане на наредби и правилници за дейността на БТКФ;
  6. Други.

На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.