Нов правилник на спорта T-Class валиден от 2018 год.

По важните промени в Правилника на спорта T-Class, валидни от 2018 са:
– Мултигън дисциплината става отворена платформа и не се ограничава само от снайпер, карабина и пистолет (3+ GUN);
– създаване на нова помощна дисциплина – само с карабина и пистолет (2+ GUN);
– възможност за Gun Stages: спонсор или организатор предоставя общо оръжие за упражнение, където всички състезатели стрелят с това общо оръжие в упражнението и продължават с личните оръжия;
– въвеждат се нови правила за безопасно боравене при сложните дисциплини с много видове оръжия;
– промени в правилата за използване на помощни средства;
– по детайлно описание на наказанията;
– по висок ПФ за пистолет (мин.130).

Всички промени в правилника са били водени от стремежа спорта ни да има по реална тактическа и по приложна насоченост.

 

Курсове и семинари по спорта Т-Класс

Българска Т-Клас федерация стартира обучения под различни форми като стрелкови курсове и семинари за подготовка на състезатели, съдии, инструктори и треньори по спорта Т-Клас.

Обучението на състезатели ще бъде на различни нива – за начинаещи, напреднали и специализирани курсове.

Курсовете за подготовка на начинаещи състезатели ще се провеждат на стрелбище „Пеев“ гр. Габрово, където има отлични условия за стрелба до 400 метра. Следващите нива на курсовете ще се провеждат на различни стрелкови полигони с дистанции 1200 метра и повече – съгласно нуждите на дисциплината и целта на обучението.

Успешно преминалите курсовете, ще получат сертификат от БТКФ.

За записване и други въпроси можете да пишете на e-mail: info@t-class.bg.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (10.01.2018г.)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 10.01.2018г., от 17.00ч., в конферентната зала на Парк Хотел „Москва“, в гр. София, ул. „Незабравка“ № 25, при следния дневен ред:

1. Доклад на УС на БТКФ за дейността и изпълнението на спортния календар за 2017г.;
2. Доклади от клубовете – членове на БТКФ за дейността им през 2017г.;
3. Приемане на годишен бюджет на БТКФ за 2018г.;
4. Приемане на спортен календар на БТКФ за 2018г.;
5. Приемане на наредби и правилници за дейността на БТКФ;
6. Други.

На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.