International T-Class Multigun Cup 2019 – Не може да се опише, трябва да се преживее!

International T-Class Multigun Cup 2019 – Не може да се опише, трябва да се преживее!

На 27-29.09.2019г. се проведе тридневно международно състезание по дисциплината T-Class Multigun. Състезанието беше отборно, което означава, че участниците бяха разпределени в отбори от по двама стрелци, които заедно и поотделно завършваха сценария на упражненията. Дисциплината T-Class Multigun. изисква стрелба със снайперови карабини, полуавтоматични щурмови карабини и пистолети, което поставя възможно най-високо ниво на предизвикателство пред участниците. За да стане още по-сложно, състезанието включваше дневни и нощни стрелби, разделени само от няколко часа за почивка. Всички тези факти допринесоха до това, че това състезание се оказа може би най-трудното и изтощително Т-Клас състезание, провеждано в България досега.

Началото бе поставено в следобедните часове на 27.09.2019, когато бяха проведени упражненията от Модул 1. За първи път имаше нощни стрелби по мишени от Модул 1. Истинският екшън се разигра в следващите два дни и вечерта между тях. Тогава бяха проведени сцените от Модул 2 и 3, които бяха изключително разнообразни и умело използваха предимствата и декорите, които предлага военния полигон в Сливница. Повечето от упражненията в Модул 3 бяха с хит-фактор, за да се засили още повече напрежението при стрелците. Това състезание включваше най-голям брой упражнения с използване на Smart Target системите досега. Имаше сценарии с движеща мишена, дневни и нощни контра-снайпер сцени, симулация на реални стрелкови ситуации, стрелби от окопи, прозорци, бункери, барикади, хеликоптерна площадка и т.н. Бяха реализирани общо 21 упражнения, от които 6 нощни сцени. Всичко това бе съчетано с употреба на трите вида оръжия и при асиметрично разпределение на задачите и целите в рамките на отбора.
В състезанието участваха отбори от България, САЩ и Руската федерация, а имаше наблюдатели от регионите на Малта и Латвия. Всички участници не скриха задоволството си от самото състезание, като дизайн на сцени, сложност и трудност, както и от добрата организация. Реализацията на това състезание нямаше да бъде възможна без подкрепата на представители на ВС на РБ на всички нива. Интересът към това мероприятие бе толкова голям, че дори министърът на отбраната г-н Каракачанов бе сред официалните гости. За всички организатори, състезатели и наблюдатели, това състезание беше впечатляващо, което може да се проследи от реакциите им по редица онлайн форуми – https://www.thefirearmblog.com/blog/2019/10/08/nebraska-state-senator-takes-1st-place-in-international-multigun-cup-2019/

Тези, които изживяха International T-Class Multigun Cup 2019 със сигурност ще запазят своите ярки спомени.

Победители в това състезание на практика са всички участници, които го завършиха, а класирането може да бъде видяно тук.

Летвата беше вдигната високо и за всички следващи мероприятия на БТКФ ще остане стремежът да бъдат поне толкова интересни като това състезание. Снимки и видео могат да се разгледат на ФБ страницата на ITCC, както и в галерията на сайта на ITCC

Международнoто състезание „International T-Class Multigun Cup 2019“

Българската федерация на Т-клас с гордост ви кани на Международнoто състезание International T-Class Multigun Cup 2019, което ще се проведе на 27-29 Септември 2019 г. в Сливница, България.

Това събитие ще бъде организирано и проведено в съответствие с правилника на стрелковия спорт Т-Клас по дисциплината T-Class Multigun. Това означава, че упражненията за стрелба ще включват прецизни снайперови пушки, леки полуавтоматични карабини и полуавтоматични пистолети, както едновременно така и последователно, според дизайна на упражненията.

Състезанието ще бъде за отбори от двама състезатели и ще включва ефективна дневна и нощна стрелба на военния полигон в Сливница, България. Всички видове условия за стрелба, сценарии, позиции, статични и динамични цели, разстояния от 5 м. до 1200 м. и т.н. трябва да се очакват по време на тридневното състезание в последния уикенд на септември 2019 г.

БФДС с гордост съобщава, че стрелковият спорт в Т-Клас е официално признат в световен мащаб за приложим във военните спортове, което означава, че ще бъде включен в различните програми и дейности за подготовката и обучението на българските въоръжени сили. Това е стъпка по-нататък в продължаващия процес на координация между цивилни и професионалисти в обширната област на снайперската стрелба.

Регистрацията вече е отворена.
Повече информация за това състезание можете да намерите на: http://scoring.t-class.org/
Регистрация и въпроси: info@t-class.bg

Състезание по новата дисциплина T-Class SBW TeamWork

Българската Т-Клас Федерация (БТКФ) съвместно с Българската Армия, създаде военно-приложения стрелкови спорт “Т-Клас”, който се разви изключително много през последните години. Този спорт първоначално бе фокусиран върху стрелбата с прецизни снайперови оръжия, на близки и далечни дистанции, проведена под времева преса и динамични стресови ситуации. В последствие “Т-Клас” са разви, като бяха включени различни стрелкови дисциплини, както и комбинирана тактическа стрелба със снайперови карабини, щурмови карабини и полуавтоматични пистолети, а от 2018 година в стрелковият спорт Т-Клас има нова дисциплина само за пистолет и щурмова карабина наречена T-Class Support and Backup Weapons [SBW].

В днешната сложна международна обстановка, военно-приложният спорт “Т-Клас” се явява изключително полезен за националната ни сигурност. Практика стана, спортът да се приема много добре, освен от армейски и полицейски подразделения, но и от структурите на доброволци и резервисти в Европа.

Подобни стрелкови спортове съществуват и се практикуват по целия свят, и поради голямото си приложно значение, много от състезанията се провеждат съвместно с определени части от военните или полицейски сили, които са специализирани в различни стрелкови дисциплини и реално са поставени в подобни условия, в които осъществяват своята работа за осигуряване на реда и сигурността на обществото.

Българската Т-Клас Федерация съвместно с представители на редица подразделения на Българската Армия продължава успешно да развива и усъвършенства, спорта Т-Клас, както в България така и в международен мащаб. В спортният календар на федерацията за 2019 година са включени редица състезания по дисциплините за снайперова стрелба, а също и такива по дисциплината за пистолет и щурмова карабина T-Class SBW.

Предстоящото състезанието е ново по рода си и ще включва поредица от стрелкови упражнения, които ще бъдат изпълнявани отборно, като целта е да се проверят както индивидуалните стрелкови умения с различни оръжия, така и работата в екип (отборите се състоят от двама състезатели) в условията на изкуствено създадени в симулирана среда, но близка до реалните условия стресови ситуации, чрез поставени много предизвикателства пред състезателите, съчетаващи и развиващи различни физически и ментални качества.

Традиционно ще въде връчена и специалната награда на Командира на 61-ва Стрямска механизиране бригада, която се учреди заедно със създаването на спорта Т-Клас и с нея се отличава най-добрия състезател в най-сложното и комплексно стрелково упражнение.

На състезанието вече потвърдиха участие представителни отбори от 61-ва Стрямска механизирана бригада, 68-ма бригада „Специални сили“, Национален военен университет, както и състезатели на клубовете по Т-Клас от страната.

Дизайна на упражненията, регистрираните отбори, както и резултатите ще са достъпни на електронната платформа на ITCC – T-Class SBW TW Match 12-13.07.2019, Anevo

Състезание по дисциплината T-Class Multigun TeamWork

По време на състезанието ще бъдат изпитани уменията на участниците, чрез 18-20 упражнения с реалистични сценарии.

– 60+ часа състезание
– Комбинирани стрелби със снайперови карабини, полуавтоматични карабини и полуавтоматични пистолети
– Дневни и нощни стрелби, с използване на естествена и изкуствена светлина
– Дистанции от 5 до 1200 метра
– Движещи се мишени
– Стрелба по частично закрити мишени
– Стрелба от кула, бункер, покрив и други реалистични позиции
– Преценка и оценяване на конкретни ситуации
– Патрул
– Екипна работа (TeamWork)

Участие: Отбори по двама души
Оръжие: Снайперова карабина с телескопичен мерник, полуавтоматична карабина и полуавтоматичен пистолет за всеки състезател

Нов правилник на спорта T-Class валиден от 2019 год.

По важните промени в Правилника на спорта T-Class, валидни от 2019 са:
– нови изисквания за разстоянията до мишените
– нова картонена мишена T-Class А1 за дисциплина T-Class SBW
– прецизирано оценяване по нова методика на мишените (зоните) за А.Р. и Пистолет за всички дисциплини
– въвеждане на минимални стрелкови стандарти за допуск до състезания по дисциплина T-Class SBW

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ

Българска Т-Клас федерация (БТКФ) прие нова наредба, която урежда реда и начина за провеждане на изпит за безопасност за състезателите в федерацията. Изпита има за цел да провери познаването на правилника на ITCC и нивото на безопасно боравене с огнестрелно оръжие на състезателите на БТКФ и базовите основни умения и познания необходими за безопасно участие в състезания по стрелковия спорт Т-Клас по стрелковите дисциплини T-Class Multigun и T-Class SBW. Изпита се провежда от сертифицирани изпитващи Range Officers (RO) или от кандидати за RO под ръководството на сертифицирани RO, като тогава се явява и изпит за нови RO. Изпитващите RO трябва да бъдат опитни RO, да се ползват с добро име сред колегите си и да бъдат утвърдени от УС на БТКФ. Списъкът на RO с права да провеждат изпит за безопасност ще бъде публикуван на сайта на БТКФ.

Първо международно състезание по стрелковия спорт Т-Клас

През 28-30.09.2018 год. на военният полигон „Сливница“ се проведе най-голямото досега и първо международно състезание по стрелковия спорт Т-Клас. Състезанието бе администрирано от Международната Т-Клас конфедерация (ITCC) и се проведе на територията на Република България.

За пореден път, усилията на Българската Т-Клас Федерация (БТКФ), която бе домакин на проявата, съвместно с неоценимата помощ на представители от Въоръжените сили на РБ доведоха до нов голям успех в развитието на стрелковия спорт Т-Клас.

Това състезание беше осмото поред в календара на БТКФ за 2018 год., но за разлика от всички предишни мероприятия, този път взеха участие и представители на редица държави, като общият брой участници беше 27 отбора, т.е. 54 състезателя. Най-голямо чуждестранно представяне бе от Русия – 6 отбора, следвани от Украйна – 2 отбора, Литва – 1 отбор и САЩ – 1 отбор. Не е много често срещано, състезатели в стрелкови дисциплини с приложна насоченост от САЩ и Русия да участват заедно в такива мероприятия, но ето, че и това се случи – и то именно в България! Още по изненадващо бе, че единият от американските състезатели бе действащ сенатор.

Състезанието се проведе по снайперската дисциплината T-Class Tactical Sniper  във варианта на T-Class правилника – TeamWork, което означава, че всеки отбор се състои от двама състезатели, които решават и изпълняват заедно по тяхна преценка различните предизвикателства в стрелковите упражнения, като могат да си помагат един на друг и заедно участват в класирането. Самото състезание продължи два дни без прекъсване и включваше разнообразни стрелкови упражнения и сцени със статична и динамична прецизна стрелба, от всевъзможни позиции.

Дизайнът на упражненията беше внимателно разработен, за да може да обхване на практика всички умения и познания необходими на състезател с прецизна снайперова карабина, като ги постави във всякакви трудни реалистични ситуации: прецизна стрелба по хартиени мишени от стабилни и нестабилни позиции, стрелба от барикади, прозорци на сгради, платформи имитиращи стрелба от хеликоптер, стрелба в условията на стрес и за ограничено време, стрелба на различни дистанции – от 10 метра до 1000 метра, при постоянно променливи метеорологични условия и най-вече разнообразен вятър, достигащ до 7-8 м/с, както при условията на дневна светлина, така и през нощта.

Много силно впечатление на участниците направиха упражненията с нощни стрелби. Използвани бяха т.нар. „смарт-таргет“ системи, които са изобретени и разработени изцяло по задание на БТКФ, и които предлагат неизброими възможности за реализация на всевъзможни стрелкови сценарии, без ограничения на дистанцията и времето. Получиха се много ефектни сцени за стрелба в условията на пълен мрак, а кулминацията бе поставена с упражнение за стрелба по движеща се мишена, на разстояние около 400 метра, и то през нощта.

Това състезание нямаше да бъде възможно да се осъществи без помощта на представители от Въоръжените сили на Република България. За пореден път, те показаха своето разбиране, че от сътрудничеството между цивилни и военни структури може да има голяма полза и взаимно потенциране. Състезанието бе открито от Заместник началника на щаба на КСВ – Полковник Деян Дешков, а закриването и церемонията по награждаването бе осъществена от Командира на Силите за специални операции Бригаден Генерал Явор Матеев.

При такива големи състезания, своевременното въвеждане и изчисляването на резултатите винаги се оказва доста сериозно предизвикателство. За тази цел, ITCC има своя специално създадена и разработена софтуерна онлайн система, която значително улеснява процеса и позволява моментално изчисляване на резултатите, като всеки участник или зрител може да проследява временното класиране онлайн и то в реално време, още докато тече самото състезание. Това постижение в областта на спортните стрелкови дисциплини към момента няма аналог в света.

Състезанието се проведе в две дивизии (категории). Отборите заели челните места в двете снайперски дивизии са:

Дивизия “Semi Auto”:
Първо място – Петър Дъбов и Васил Хлебарски, „68 Бр. СпС”, България
Второ място – Алексей Дубровин и Андрей Основский, ФВТС, Русия
Трето място – Максим Кадантсев и Сергей Маслов, ФВТС, Русия

Дивизия “Bolt Action”:
Първо място – Валери Шитс и Александър Кравтсов, ФВТС, Русия
Второ място – Александър Литвиненко и Сергей Помощников, ФВТС, Русия
Трето място – Иван Терзиев и Кирил Балабанов, БТКФ, България

Победителите бяха наградени лично от бригаден генерал Явор Матеев.

Цялото класиране с подробна информация за резултатите по упражнения са налични в онлайн платформата за оценяване на ITCC.

Това състезание бе поредното доказателство, че военно-приложният стрелкови спорт Т-Клас придобива все по-голяма популярност в международен план и предизвиква неочакван интерес дори и сред такива по принцип консервативни общности, каквито са тези, занимаващи се с прецизна снайперова стрелба.

Официални спонсори на състезанието бяха ALEKSIS OPTICS и VIP COMPLEX.

68th SF Brigade T-Class SBW & Sniper Cup 2018, Tsrancha

На военния полигон УЦ Црънча се проведоха две състезания по правилата на военно-приложния стрелкови спорт Т-Клас – за снайперската купата на 68-ма бригада „Специални сили“ и състезание по новата стрелкова дисциплина Т-Class Support and Backup Weapons представляваща състезание включващо разнообразни стрелкови сценарии изпълнявани с два вида оръжие – полуавтоматична щурмова карабина и пистолет.

Мероприятието бе организирани съвместно от Българска Т-Клас федерация (БТКФ) и Националната военна спортна федерация (НВСФ). Домакин на състезанието бе Военен спортен клуб „Десант 68“ и бе открито от Народния представител от 44тото НС Александър Иванов, който участва също като състезател.

В състезанието по дисциплината T-Class SBW бяха включени седем стрелкови упражнения, всяко от които имаше допълнителен елемент като – стрелба с двадесет килограмова раница, изкачване и стрелба от стълба, предвижване по нестабилни позиции, предвижване по греди, CQB сценарий, извличане на чучело по време на стрелба и много други трудни елементи допринасящи за високия реализъм на сценариите. Състезанието за снайперската купа на 68-ма бригада „Специални сили“ се провежда за втора поредна година и протече при много голям интерес и двойно повече състезатели. Общо в състезанията взеха участие над 80 състезатели – представители на 68-ма бригада „Специални Сили“, 61-ва Стрямска механизирана бригада, Национална Служба за охрана, а също и състезатели на БТКФ.

Победителите от състезанието по дисциплината T-Class SBW провело се на 12 Май 2018 год. награди лично вицеадмирал Емил Ефтимов и те са:

Първо място – Иван Христосков
Второ място – Пламен Николов, „68 Бр. СпС”
Трето място – Гроздан Найдов, „68 Бр. СпС”

Българската Т-Клас федерация връчи специално отличие на Христина Жулева като първата жена участвала в състезание по Т-Клас.

Цялото класиране с подробна информация за резултатите по упражнения са налични в онлайн платформата за оценяване на ITCC

Състезанието за снайперската купа на 68-ма бригада „Специални сили“ се проведе на 13 Май 2018 год. в две отделни дивизии определени от вида на снайперовите оръжия, които бяха използвани и включваше 14 изключително разнообразни и сложни за изпълнение упражнения – като едновременна стрелба на всички състезатели от обща огнева линия, стрелба за време и точност от окопи, покриви, от каросерията на движест се камион, от покрив на сграда и много други сложни но реалистични стрелкови сценарии. Освен с прецизни далекобойни снайпери, състезателите трябваше да покажат и да докажат своите умения също и с комбинирана стрелба в едно упражнение със снайперови карабини и пистолети. Упражненията бяха проектирани така, че да тестват и проверят на практика всички видове стрелкови умения и съответните физически и ментални качества на състезателите. На първо място в дизайна на упражненията бе поставен реализмът, а с него се обуславя високата степен на приложност на такъв тип състезания.

Победителите в двете снайперски дивизии са:

Дивизия “Semi Auto”:
Първо място – Георги Атанасов, „68 Бр. СпС”
Второ място – Димитър Присадов, „68 Бр. СпС”
Трето място – Петър Дъбов., „68 Бр. СпС”

Дивизия “Bolt Action”:
Първо място – Иван Терзиев, СК “Динамик Армс”
Второ място – Ангел Стоянов, СК “Динамик Армс”
Трето място – Тихомир Трифонов, СК „Сянка“

Специалната награда станала вече традиционна „Генералската купа на Командира на Специалните сили“ бе спечелена в Дивизия “Semi Auto” от Димитър Присадов – „68 Бр. СпС”, а в дивизия “Bolt Action” от Пламен Николов – „68 Бр. СпС”

Победителите бяха наградени лично от бригаден генерал Явор Матеев.

Цялото класиране с подробна информация за резултатите по упражнения са налични в онлайн платформата за оценяване на ITCC

Това състезание по правилата на стрелковия спорт Т-Клас е поредното с официалното участие на въоръжените сили на РБ, което показва, че взаимодействието между цивилни и военни структури води до качествена позитивна промяна в нивото на подготовка на въоръжените сили, а също така и съдейства за повишаване на отбранителните способности на населението особено в контекста на днешната сложна обстановка.

В календара на БТКФ за 2018 година предстоят още две много големи снайперски състезания, които ще представляват 48 часови изпитания на уменията и издръжливостта на състезателите, включващи нощни стрелби, патрул и множество сложни стрелкови упражнения които ще се проведат на УЦ Сливница, а също така и състезание по новата тактическа дисциплината T-Class SBW което се планира да се проведе на УЦ Анево.

Военно-приложните спортове са създадени да развиват специфични умения, приложими за нуждите на въоръжените сили и да съдействат за повишаване нивото на подготовка в областта на отбраната. Спортът с прецизни снайперови системи Т-Клас създаден в България е точно такъв спорт и поради своите уникални характеристики – правилник, дизайн на упражненията, оценъчна система, придобива все по-голяма популярност, като вече има регистрирани и чуждестранни региони, които желаят да го практикуват.

БТКФ

T-Class SBW & Multigun matches, 24-25.03.2018, Anevo

Спортният сезон на Българска Т-Клас федерация се откри на военният полигон УЦ Анево. Проведоха се първите две състезания от календара на федерацията по новите дисциплини на военно приложния стрелкови спорт Т-Клас.

Състезанието бе предхождано от двудневен семинар, на когото Българска Т-Клас Федерация със съдействието на инструктори от 68-ма бригада „Специални сили“ подготви и сертифицира 32-ма стрелкови инструктори и съдии по спорта Т-Клас на 61-ва „Стрямска механизирана бригада“, които приложиха наученото и успешно ръководеха двете състезания.

Първото състезание се проведе на 24.03.2018г. по новата стрелкова дисциплина T-Class Support and Backup Weapons [SBW] и беше първото по рода си състезание от този вид.

Победители са:
Първо място – Гено Андреев – СК „Динамик Армс“
Второ място – Тодор Терзийски – ВСК „Десант 68“
Трето място –  Ангел Стоянов – СК „Динамик Армс“

Цялото класиране и пълна информация за резултатите в състезанието могат да се видят в онлайн платформата на ITCC.

Второто състезание на 25.03.2018г. беше по дисциплината T-Class Multigun и се проведе в две дивизии.

Победителите са
Дивизия “Semi Auto”:
Първо място – Анатоли Божинов, ВСК „Стрямци 61“
Второ място – Въльо Петров, ВСК „Стрямци 61“
Трето място – Цветан Джорев, ВСК „Стрямци 61“

Дивизия “Bolt Action”:
Първо място – Иван Терзиев, СК “Динамик Армс”
Второ място – Емил Йончев, СК “Левски Любители”
Трето място – Ангел Стоянов, СК “Динамик Армс”

Цялото класиране и пълна информация за резултатите в състезанието могат да се видят в онлайн платформата на ITCC.

Събитието бе оценено много високо като пример за успешно взаимодействие между спортна федерация и военни подразделения на Българската Армия.

Следващото състезание от календара на БТКФ ще се проведе на 15.04.2018г.