Състезание по новата дисциплина T-Class SBW TeamWork

Българската Т-Клас Федерация (БТКФ) съвместно с Българската Армия, създаде военно-приложения стрелкови спорт “Т-Клас”, който се разви изключително много през последните години. Този спорт първоначално бе фокусиран върху стрелбата с прецизни снайперови оръжия, на близки и далечни дистанции, проведена под времева преса и динамични стресови ситуации. В последствие “Т-Клас” са разви, като бяха включени различни стрелкови дисциплини, както и комбинирана тактическа стрелба със снайперови карабини, щурмови карабини и полуавтоматични пистолети, а от 2018 година в стрелковият спорт Т-Клас има нова дисциплина само за пистолет и щурмова карабина наречена T-Class Support and Backup Weapons [SBW].

В днешната сложна международна обстановка, военно-приложният спорт “Т-Клас” се явява изключително полезен за националната ни сигурност. Практика стана, спортът да се приема много добре, освен от армейски и полицейски подразделения, но и от структурите на доброволци и резервисти в Европа.

Подобни стрелкови спортове съществуват и се практикуват по целия свят, и поради голямото си приложно значение, много от състезанията се провеждат съвместно с определени части от военните или полицейски сили, които са специализирани в различни стрелкови дисциплини и реално са поставени в подобни условия, в които осъществяват своята работа за осигуряване на реда и сигурността на обществото.

Българската Т-Клас Федерация съвместно с представители на редица подразделения на Българската Армия продължава успешно да развива и усъвършенства, спорта Т-Клас, както в България така и в международен мащаб. В спортният календар на федерацията за 2019 година са включени редица състезания по дисциплините за снайперова стрелба, а също и такива по дисциплината за пистолет и щурмова карабина T-Class SBW.

Предстоящото състезанието е ново по рода си и ще включва поредица от стрелкови упражнения, които ще бъдат изпълнявани отборно, като целта е да се проверят както индивидуалните стрелкови умения с различни оръжия, така и работата в екип (отборите се състоят от двама състезатели) в условията на изкуствено създадени в симулирана среда, но близка до реалните условия стресови ситуации, чрез поставени много предизвикателства пред състезателите, съчетаващи и развиващи различни физически и ментални качества.

Традиционно ще въде връчена и специалната награда на Командира на 61-ва Стрямска механизиране бригада, която се учреди заедно със създаването на спорта Т-Клас и с нея се отличава най-добрия състезател в най-сложното и комплексно стрелково упражнение.

На състезанието вече потвърдиха участие представителни отбори от 61-ва Стрямска механизирана бригада, 68-ма бригада „Специални сили“, Национален военен университет, както и състезатели на клубовете по Т-Клас от страната.

Дизайна на упражненията, регистрираните отбори, както и резултатите ще са достъпни на електронната платформа на ITCC – T-Class SBW TW Match 12-13.07.2019, Anevo

Състезание по дисциплината T-Class Multigun TeamWork

По време на състезанието ще бъдат изпитани уменията на участниците, чрез 18-20 упражнения с реалистични сценарии.

– 60+ часа състезание
– Комбинирани стрелби със снайперови карабини, полуавтоматични карабини и полуавтоматични пистолети
– Дневни и нощни стрелби, с използване на естествена и изкуствена светлина
– Дистанции от 5 до 1200 метра
– Движещи се мишени
– Стрелба по частично закрити мишени
– Стрелба от кула, бункер, покрив и други реалистични позиции
– Преценка и оценяване на конкретни ситуации
– Патрул
– Екипна работа (TeamWork)

Участие: Отбори по двама души
Оръжие: Снайперова карабина с телескопичен мерник, полуавтоматична карабина и полуавтоматичен пистолет за всеки състезател

Нов правилник на спорта T-Class валиден от 2019 год.

По важните промени в Правилника на спорта T-Class, валидни от 2019 са:
– нови изисквания за разстоянията до мишените
– нова картонена мишена T-Class А1 за дисциплина T-Class SBW
– прецизирано оценяване по нова методика на мишените (зоните) за А.Р. и Пистолет за всички дисциплини
– въвеждане на минимални стрелкови стандарти за допуск до състезания по дисциплина T-Class SBW

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ

Българска Т-Клас федерация (БТКФ) прие нова наредба, която урежда реда и начина за провеждане на изпит за безопасност за състезателите в федерацията. Изпита има за цел да провери познаването на правилника на ITCC и нивото на безопасно боравене с огнестрелно оръжие на състезателите на БТКФ и базовите основни умения и познания необходими за безопасно участие в състезания по стрелковия спорт Т-Клас по стрелковите дисциплини T-Class Multigun и T-Class SBW. Изпита се провежда от сертифицирани изпитващи Range Officers (RO) или от кандидати за RO под ръководството на сертифицирани RO, като тогава се явява и изпит за нови RO. Изпитващите RO трябва да бъдат опитни RO, да се ползват с добро име сред колегите си и да бъдат утвърдени от УС на БТКФ. Списъкът на RO с права да провеждат изпит за безопасност ще бъде публикуван на сайта на БТКФ.

Първо международно състезание по стрелковия спорт Т-Клас

През 28-30.09.2018 год. на военният полигон „Сливница“ се проведе най-голямото досега и първо международно състезание по стрелковия спорт Т-Клас. Състезанието бе администрирано от Международната Т-Клас конфедерация (ITCC) и се проведе на територията на Република България.

За пореден път, усилията на Българската Т-Клас Федерация (БТКФ), която бе домакин на проявата, съвместно с неоценимата помощ на представители от Въоръжените сили на РБ доведоха до нов голям успех в развитието на стрелковия спорт Т-Клас.

Това състезание беше осмото поред в календара на БТКФ за 2018 год., но за разлика от всички предишни мероприятия, този път взеха участие и представители на редица държави, като общият брой участници беше 27 отбора, т.е. 54 състезателя. Най-голямо чуждестранно представяне бе от Русия – 6 отбора, следвани от Украйна – 2 отбора, Литва – 1 отбор и САЩ – 1 отбор. Не е много често срещано, състезатели в стрелкови дисциплини с приложна насоченост от САЩ и Русия да участват заедно в такива мероприятия, но ето, че и това се случи – и то именно в България! Още по изненадващо бе, че единият от американските състезатели бе действащ сенатор.

Състезанието се проведе по снайперската дисциплината T-Class Tactical Sniper  във варианта на T-Class правилника – TeamWork, което означава, че всеки отбор се състои от двама състезатели, които решават и изпълняват заедно по тяхна преценка различните предизвикателства в стрелковите упражнения, като могат да си помагат един на друг и заедно участват в класирането. Самото състезание продължи два дни без прекъсване и включваше разнообразни стрелкови упражнения и сцени със статична и динамична прецизна стрелба, от всевъзможни позиции.

Дизайнът на упражненията беше внимателно разработен, за да може да обхване на практика всички умения и познания необходими на състезател с прецизна снайперова карабина, като ги постави във всякакви трудни реалистични ситуации: прецизна стрелба по хартиени мишени от стабилни и нестабилни позиции, стрелба от барикади, прозорци на сгради, платформи имитиращи стрелба от хеликоптер, стрелба в условията на стрес и за ограничено време, стрелба на различни дистанции – от 10 метра до 1000 метра, при постоянно променливи метеорологични условия и най-вече разнообразен вятър, достигащ до 7-8 м/с, както при условията на дневна светлина, така и през нощта.

Много силно впечатление на участниците направиха упражненията с нощни стрелби. Използвани бяха т.нар. „смарт-таргет“ системи, които са изобретени и разработени изцяло по задание на БТКФ, и които предлагат неизброими възможности за реализация на всевъзможни стрелкови сценарии, без ограничения на дистанцията и времето. Получиха се много ефектни сцени за стрелба в условията на пълен мрак, а кулминацията бе поставена с упражнение за стрелба по движеща се мишена, на разстояние около 400 метра, и то през нощта.

Това състезание нямаше да бъде възможно да се осъществи без помощта на представители от Въоръжените сили на Република България. За пореден път, те показаха своето разбиране, че от сътрудничеството между цивилни и военни структури може да има голяма полза и взаимно потенциране. Състезанието бе открито от Заместник началника на щаба на КСВ – Полковник Деян Дешков, а закриването и церемонията по награждаването бе осъществена от Командира на Силите за специални операции Бригаден Генерал Явор Матеев.

При такива големи състезания, своевременното въвеждане и изчисляването на резултатите винаги се оказва доста сериозно предизвикателство. За тази цел, ITCC има своя специално създадена и разработена софтуерна онлайн система, която значително улеснява процеса и позволява моментално изчисляване на резултатите, като всеки участник или зрител може да проследява временното класиране онлайн и то в реално време, още докато тече самото състезание. Това постижение в областта на спортните стрелкови дисциплини към момента няма аналог в света.

Състезанието се проведе в две дивизии (категории). Отборите заели челните места в двете снайперски дивизии са:

Дивизия “Semi Auto”:
Първо място – Петър Дъбов и Васил Хлебарски, „68 Бр. СпС”, България
Второ място – Алексей Дубровин и Андрей Основский, ФВТС, Русия
Трето място – Максим Кадантсев и Сергей Маслов, ФВТС, Русия

Дивизия “Bolt Action”:
Първо място – Валери Шитс и Александър Кравтсов, ФВТС, Русия
Второ място – Александър Литвиненко и Сергей Помощников, ФВТС, Русия
Трето място – Иван Терзиев и Кирил Балабанов, БТКФ, България

Победителите бяха наградени лично от бригаден генерал Явор Матеев.

Цялото класиране с подробна информация за резултатите по упражнения са налични в онлайн платформата за оценяване на ITCC.

Това състезание бе поредното доказателство, че военно-приложният стрелкови спорт Т-Клас придобива все по-голяма популярност в международен план и предизвиква неочакван интерес дори и сред такива по принцип консервативни общности, каквито са тези, занимаващи се с прецизна снайперова стрелба.

Официални спонсори на състезанието бяха ALEKSIS OPTICS и VIP COMPLEX.

68th SF Brigade T-Class SBW & Sniper Cup 2018, Tsrancha

На военния полигон УЦ Црънча се проведоха две състезания по правилата на военно-приложния стрелкови спорт Т-Клас – за снайперската купата на 68-ма бригада „Специални сили“ и състезание по новата стрелкова дисциплина Т-Class Support and Backup Weapons представляваща състезание включващо разнообразни стрелкови сценарии изпълнявани с два вида оръжие – полуавтоматична щурмова карабина и пистолет.

Мероприятието бе организирани съвместно от Българска Т-Клас федерация (БТКФ) и Националната военна спортна федерация (НВСФ). Домакин на състезанието бе Военен спортен клуб „Десант 68“ и бе открито от Народния представител от 44тото НС Александър Иванов, който участва също като състезател.

В състезанието по дисциплината T-Class SBW бяха включени седем стрелкови упражнения, всяко от които имаше допълнителен елемент като – стрелба с двадесет килограмова раница, изкачване и стрелба от стълба, предвижване по нестабилни позиции, предвижване по греди, CQB сценарий, извличане на чучело по време на стрелба и много други трудни елементи допринасящи за високия реализъм на сценариите. Състезанието за снайперската купа на 68-ма бригада „Специални сили“ се провежда за втора поредна година и протече при много голям интерес и двойно повече състезатели. Общо в състезанията взеха участие над 80 състезатели – представители на 68-ма бригада „Специални Сили“, 61-ва Стрямска механизирана бригада, Национална Служба за охрана, а също и състезатели на БТКФ.

Победителите от състезанието по дисциплината T-Class SBW провело се на 12 Май 2018 год. награди лично вицеадмирал Емил Ефтимов и те са:

Първо място – Иван Христосков
Второ място – Пламен Николов, „68 Бр. СпС”
Трето място – Гроздан Найдов, „68 Бр. СпС”

Българската Т-Клас федерация връчи специално отличие на Христина Жулева като първата жена участвала в състезание по Т-Клас.

Цялото класиране с подробна информация за резултатите по упражнения са налични в онлайн платформата за оценяване на ITCC

Състезанието за снайперската купа на 68-ма бригада „Специални сили“ се проведе на 13 Май 2018 год. в две отделни дивизии определени от вида на снайперовите оръжия, които бяха използвани и включваше 14 изключително разнообразни и сложни за изпълнение упражнения – като едновременна стрелба на всички състезатели от обща огнева линия, стрелба за време и точност от окопи, покриви, от каросерията на движест се камион, от покрив на сграда и много други сложни но реалистични стрелкови сценарии. Освен с прецизни далекобойни снайпери, състезателите трябваше да покажат и да докажат своите умения също и с комбинирана стрелба в едно упражнение със снайперови карабини и пистолети. Упражненията бяха проектирани така, че да тестват и проверят на практика всички видове стрелкови умения и съответните физически и ментални качества на състезателите. На първо място в дизайна на упражненията бе поставен реализмът, а с него се обуславя високата степен на приложност на такъв тип състезания.

Победителите в двете снайперски дивизии са:

Дивизия “Semi Auto”:
Първо място – Георги Атанасов, „68 Бр. СпС”
Второ място – Димитър Присадов, „68 Бр. СпС”
Трето място – Петър Дъбов., „68 Бр. СпС”

Дивизия “Bolt Action”:
Първо място – Иван Терзиев, СК “Динамик Армс”
Второ място – Ангел Стоянов, СК “Динамик Армс”
Трето място – Тихомир Трифонов, СК „Сянка“

Специалната награда станала вече традиционна „Генералската купа на Командира на Специалните сили“ бе спечелена в Дивизия “Semi Auto” от Димитър Присадов – „68 Бр. СпС”, а в дивизия “Bolt Action” от Пламен Николов – „68 Бр. СпС”

Победителите бяха наградени лично от бригаден генерал Явор Матеев.

Цялото класиране с подробна информация за резултатите по упражнения са налични в онлайн платформата за оценяване на ITCC

Това състезание по правилата на стрелковия спорт Т-Клас е поредното с официалното участие на въоръжените сили на РБ, което показва, че взаимодействието между цивилни и военни структури води до качествена позитивна промяна в нивото на подготовка на въоръжените сили, а също така и съдейства за повишаване на отбранителните способности на населението особено в контекста на днешната сложна обстановка.

В календара на БТКФ за 2018 година предстоят още две много големи снайперски състезания, които ще представляват 48 часови изпитания на уменията и издръжливостта на състезателите, включващи нощни стрелби, патрул и множество сложни стрелкови упражнения които ще се проведат на УЦ Сливница, а също така и състезание по новата тактическа дисциплината T-Class SBW което се планира да се проведе на УЦ Анево.

Военно-приложните спортове са създадени да развиват специфични умения, приложими за нуждите на въоръжените сили и да съдействат за повишаване нивото на подготовка в областта на отбраната. Спортът с прецизни снайперови системи Т-Клас създаден в България е точно такъв спорт и поради своите уникални характеристики – правилник, дизайн на упражненията, оценъчна система, придобива все по-голяма популярност, като вече има регистрирани и чуждестранни региони, които желаят да го практикуват.

БТКФ

T-Class SBW & Multigun matches, 24-25.03.2018, Anevo

Спортният сезон на Българска Т-Клас федерация се откри на военният полигон УЦ Анево. Проведоха се първите две състезания от календара на федерацията по новите дисциплини на военно приложния стрелкови спорт Т-Клас.

Състезанието бе предхождано от двудневен семинар, на когото Българска Т-Клас Федерация със съдействието на инструктори от 68-ма бригада „Специални сили“ подготви и сертифицира 32-ма стрелкови инструктори и съдии по спорта Т-Клас на 61-ва „Стрямска механизирана бригада“, които приложиха наученото и успешно ръководеха двете състезания.

Първото състезание се проведе на 24.03.2018г. по новата стрелкова дисциплина T-Class Support and Backup Weapons [SBW] и беше първото по рода си състезание от този вид.

Победители са:
Първо място – Гено Андреев – СК „Динамик Армс“
Второ място – Тодор Терзийски – ВСК „Десант 68“
Трето място –  Ангел Стоянов – СК „Динамик Армс“

Цялото класиране и пълна информация за резултатите в състезанието могат да се видят в онлайн платформата на ITCC.

Второто състезание на 25.03.2018г. беше по дисциплината T-Class Multigun и се проведе в две дивизии.

Победителите са
Дивизия “Semi Auto”:
Първо място – Анатоли Божинов, ВСК „Стрямци 61“
Второ място – Въльо Петров, ВСК „Стрямци 61“
Трето място – Цветан Джорев, ВСК „Стрямци 61“

Дивизия “Bolt Action”:
Първо място – Иван Терзиев, СК “Динамик Армс”
Второ място – Емил Йончев, СК “Левски Любители”
Трето място – Ангел Стоянов, СК “Динамик Армс”

Цялото класиране и пълна информация за резултатите в състезанието могат да се видят в онлайн платформата на ITCC.

Събитието бе оценено много високо като пример за успешно взаимодействие между спортна федерация и военни подразделения на Българската Армия.

Следващото състезание от календара на БТКФ ще се проведе на 15.04.2018г.

Стрелкови тренировъчен комплекс за Т-Клас състезатели

Българска Т-Клас федерация започна създаването на цялостен стрелкови тренировъчен комплекс за подготовка на Т-Клас състезатели.

В комплекса е предвидено да бъдат включени голяма поредица от подбрани публикации обхващащи най-важните теоретични знания, тренировъчни стрелкови програми и други необходимите познания за използваната екипировка (оръжия, боеприпаси, оптики, монтажи, колани и всякаква друга екипировка) в спорта Т-Клас.

Автор е Пламен Николов, ръководител на подготвителния център за нови състезатели, съдии, инструктори и треньори към ITCC и БТКФ.

Публикациите ще бъдат достъпни в специалния за целта раздел в сайта на БТКФ.

Някой от по важните публикации за които предстои публикуване

Раздел ТЕОРИЯ
1. Ъглови единици, формули, определяне
2. Оптически мерници (в три части)
– устройство, скали, фокални равнини
– монтаж, проверка (стойност на кликовете, наклон на скалата, размери на скалата)
– зануляване – „суха“ прострелка, зануляване със стрелба
3. Приложна външна балистика (в три части)
– траектория и мерене – елементи на траекторията и мереното
– балистичен коефициент – определение, модели, практическо значение
– влияния върху траекторията – метео, топографски, технически
4. Таблици за стрелба – изработване и работа с тях
5. Балистични софтуери – настройване, термини, работа с тях
6. Стрелба по движещи се цели
7. Стрелба с кант
8. други

Раздел ТРЕНИРОВКИ
(поредица от десет типови тренировки за трите модула в Т-Клас)
1. Тренировка за групираност и точност
2. Тренировка за точност и време
3. Тренировка от нестабилни позиции
4. Тренировка за стрелба на далечни дистанции
5. Тренировка за стрелба с хит фактор на далечни дистанции
6. други

Първа тренировка – Стрелба с прецизна снайперова пушка за групираност и точност.

Автор: Пламен Николов

Определение за групираност и точност.

ГРУПИРАНОСТ (Precision) – Групираност наричаме площта, на която са разположени попаденията без значение положението и спрямо точката на мерене. Колкото по близо са разположени попаденията толкова стрелбата е по групирана и обратното.

Групираността (размера на групата изстрели) се определя обикновено за един патрон и конкретно оръжие, изстреляни от един стрелец в рамките на ограничено време.

За измерване на площта на разсейване се използват различни мерки за определяне на разсейването като: средно (вероятно) отклонение, централна ивица, голям радиус (побиращ 100% от попаденията), малък радиус (побиращ 50%) и т.н. Повечето от тях са непрактични за стрелба с прецизна карабина и малък брой изстрели. Най–лесния начин е измерване на разстоянието между двете най-отдалечени попадения и да се извади калибъра на оръжието и получената линейна стойност да се обърне в ъглови единици (MRAD, MOA). Например, стреляме с пушка в калибър .308Win група с размери 3,8 см, като извадим калибъра (.308 закръглено е 0,8 см) се получава групираност с размери около 3 см и оттам обръщаме в МОА (1 МОА) или в милирадиани (0,3 MRAD). Този метод не е най-прецизния, но е напълно достатъчен и лесен за ползване от Т-Клас стрелеца. Често срещана грешка при този метод е изключването на явно отклонено попадение (flyer) което на практика не е явно отклонено. Явно отклонено е попадение, което е на разстояние по голямо от 2,5*R от центъра на разсейване (Средната Точка на Попадение) на останалите попадения. Например, ако останалите попадения са събрани в кръг с диаметър 2 см. и съответно радиус на кръга 1 см оттам имаме 1 х 2,5 = 2,5см., в този случай попадението трябва да се вземе при измерване размера на групата. Броя на изстрелите също е важен за по-точно определяне размера на групата като варира от 3 до 20 изстрела за прецизни пушки. Група от три изстрела е прекалено малка за повечето случай, особено след почистване на цевта от омедняване. От друга страна 20 изстрелна група дава малък процент по-добра точност за размера на групата, а преразхода на патрони е голям. Най-оптимални са 5 или 10 изстрелни групи. Таблицата по долу дава зависимости между размера на групата и броя изстрели, като е видимо увеличаването площта на разсейване при групи с по-голям брой изстрели.

Таблица 1

¼ MOA group

3-shots 5-shots 10-shots 20-shots
0.25 0.32 0.40 0.46
0.20 0.25 0.31 0.36
0.16 0.2 0.25 0.29
0.14 0.17 0.21 0.25

½  MOA group

3-shots 5-shots 10-shots 20-shots
0.50 0.64 0.79 0.93
0.39 0.50 0.62 0.73
0.32 0.40 0.50 0.59
0.27 0.34 0.43 0.50

1  MOA group

3-shots 5-shots 10-shots 20-shots
1.00 1.28 1.58 1.85
0.78 1.00 1.24 1.45
0.63 0.81 1.00 1.17
0.54 0.69 0.85 1.00

ТОЧНОСТ (Accuracy) – Точност наричаме отклонението на центъра на групата (Средната Точка на Попадение – СТП) от мерната точка или центъра на избраната цел, в случай че мерната точка не съвпада с центъра на целта.

Отклонението е вертикално и хоризонтално.

За да се определи отклонението на СТП по вертикала и по хоризонтала първо е необходимо да се определи положението на самото СТП. За голям брой изстрели или попадения отдалечени едно от друго има много точни графични и аналитични методи за определяне на СТП. Също така има и специализирани софтуерни продукти за определяне размера на разсейването и положението на СТП. За съжаление тези методи не са особено практични и приложими за Т-Клас стрелеца при стрелба с прецизна пушка. При групи с малък брой изстрели в повечето случай събрани в една голяма дупка или застъпващи се едно с друго е трудно да се използват стандартните методи и понякога определянето на СТП може да е подвеждащо, а грешка от един или два клика в определянето на СТП не е малка при стрелба на големи дистанции. Накратко при определяне на центъра на разсейване стрелеца трябва да подходи внимателно, особено при случаите на явно отклонено, което не е такова според споменатия по горе стандарт за определяне и трябва да се включи в измерване размера на групата. След като определи СТП, стрелеца измерва отклонението от мерната точка по вертикал и хоризонтал показано по горе на схемата. За точно оръжие се приема отклонение на СТП от мерната точка (центъра на избраната цел) по малко от едно фиксирано деление „клик” на оптическия мерник без значение конкретната стойност на фиксираното деление.

Комбинация от групираност и точност спрямо дадена цел.

 

Цели и необходими условия за стрелковата тренировка.

Цели на тренировката:
– Натрениране на основните стрелкови навици (положение на тялото, премерване с оптически мерник, спускане и т.н.);
– Проверка групираността на даден патрон в комбинация с оръжието на стрелеца;
– Проверка на другото оборудване свързано със стрелбата (двуноги, задни упори и т.н.);
– Зануляване или проверка на същото направено на предишни стрелби.

 

Необходими условия при провеждане на стрелбата:

  • Разстояние – 100 метра;
  • Метеоусловия – безветрие или защитен от вятъра участък на стрелбището, без екстремни температури особено минусови, дъжд, обилен снеговалеж и подобни метеоусловия затрудняващи стрелеца да постигне максимален резултат. Стрелеца трябва да се намира в относителен комфорт спрямо околната среда.
  • Положение за стрелба – максимално стабилно с два упора. Преден упор: двунога, раница, пясъчна торба и т.н. Заден упор: меки торбички, заден крак на приклада и т.н. Легнал е най-препоръчително и основно за Т-Клас стрелеца, но също така трябва да се стреля и седнал от маса при същите условия с цел да се види има ли промяна на резултата от стрелбата (групираността и точността).
  • Боеприпаси – 50 (60) бр. еднакви патрона. При ръчно снарядени боеприпаси само една конкретна комбинация, при фабрични – да са от една партида (серия) обозначена на кутията. Неспазването на това условие може да доведе до грешни изводи, както за стрелковата техника на стрелеца, така и за техническата страна на оборудването (пушка, мерник, допълнително оборудване и т.н.)
  • Светлина – желателно е да няма пряка слънчева светлина за да се избегне негативния ефект на различната осветеност и различното положение на СТП на групата. Необходим е навес над стрелковата позиция или стрелеца да си осигури сянка с помощта на различни приспособления, ако времето е с доста ярка слънчева светлина. Изследването на влиянието на светлината е необходимо в последващите тренировки, но за да има сравнение трябва да се изходи от база, която е постигната без влияние на различната осветеност.
  • Мишени

Разположението на мишена Номер 1, задължително трябва да бъде нивелирано с нивел и при стрелба кръста на мерника и мишената ще са нивелирани, ако има разминаване на нивела на оптиката на стрелеца и нивелирания кръст на мишената, трябва да се намери източника на грешка преди да се почне стрелбата. Дебелината на черните линии всеки стрелец може да си я оптимизира спрямо неговата скала на оптическия прибор. Също така може да се направи празно пресечното място на двете линии за по голямо удобство при стрелба със скали с празен център на кръста. Важното да се съвместят е прави и нивелирани линии на мишената и кръста на скалата.

Показаните мишени са примери, всеки може да си създаде собствени, като се почне от такива с геометрични фигури (кръгове, квадрати, ромбове, триъгълници и т.н.) и се продължи по разчупени форми, които може да имат и елемент на разпускане със забавни форми, но същността си остава поразяване с едно попадение максимално близо до центъра на фигурата. Отклонението не трябва да бъде повече от едно фиксирано деление „клик” за дадения оптически прибор.

Файлове с мишените за печат: Номер1, Номер 2 – Вариант 1, Номер 2 – Вариант 2.

 

Ред за стрелба при провеждане на тренировката.

Упражнение 1 – Стрелба за групираност.
Стрелеца изстрелва 5 група изстрела по мишена номер 1. Без време в спокойна обстановка и максимално съсредоточаване. Проверява се мишената, записва се резултата (размера на групата и отклонението на СТП от мерната точка) и стрелбата се повтаря с нова 5 изстрелна група. Може да се стреля в същата мерна точка като се залепят предишните попадения или в нова мишена и двете се наложат. Записваме общият резултат. Размера на групата на двете и отклонение на общото СТП.

Забележка: Ако има разлика между положението на СТП 1 и СТП 2 по-голяма от средния размер групираност на двете групи продължаваме тренировката само с това упражнение докато не „доближим” различните СТП-та достатъчно близо т.е. трябва да „групираме” на едно и също място. Без това условие не е удачно да се продължава.

Пример: Група едно е с размер 3 см, група две е с размер 2 см т.е. средно 2.5 см групираност от двете стрелби. Разликата на СТП 1 спрямо СТП 2 трябва да е по-малка от 2.5 см. Ако не групираме минимум две групи на едно и също място не е удачно да се правят корекции на мерника.

Упражнение 2 – Стрелба за групираност и точност.
След корекция на мерника на база резултатите от предишните стрелби изстрелваме нова 5 (10) изстрелна група по мишена номер 1. Проверяваме резултатите като групираността трябва да е с размери подобни на предишните (ако стреляме 10 изстрелна група конвертираме размера на базата на таблица 1 по-горе) и измерваме отклонението. Отклонението на СТП от мерната точка трябва да е по малко от едно фиксирано деление „клик” на дадения оптически мерник. Ако не е продължаваме, без да променяме корекциите още една 5 (10) изстрелна група. Ако от двете стрелби имаме приблизително еднакво отклонение тогава променяме корекциите. Проверка на правилността на коригирането след това е достатъчна с 3 изстрелна група.

Упражнение 3 – Стрелба за точност по цели с различна форма.
Произвеждат се 20 (30) изстрела по мишена номер 2. По един изстрел във фигура като се започне от тези с геометрични фигури. Може да се експериментира как влияят на стрелеца и точността му различните форми, цвят, размери и т.н. Целта обаче е само една максимално отклонение от центъра (мерната точка) не повече от един „клик”. Желателно е също така за всеки изстрел да се става и заема положението за стрелба наново. Така от една страна се настройва стрелеца за един и само един изстрел по дадена цел и се заема положението за стрелба десетки пъти за тренировката, което води до натрениране на еднаквостта на заемане на положението за стрелба.