Стрелкови тренировъчен комплекс за Т-Клас състезатели

Българска Т-Клас федерация започна създаването на цялостен стрелкови тренировъчен комплекс за подготовка на Т-Клас състезатели.

В комплекса е предвидено да бъдат включени голяма поредица от подбрани публикации обхващащи най-важните теоретични знания, тренировъчни стрелкови програми и други необходимите познания за използваната екипировка (оръжия, боеприпаси, оптики, монтажи, колани и всякаква друга екипировка) в спорта Т-Клас.

Автор е Пламен Николов, ръководител на подготвителния център за нови състезатели, съдии, инструктори и треньори към ITCC и БТКФ.

Публикациите ще бъдат достъпни в специалния за целта раздел в сайта на БТКФ.

Някой от по важните публикации за които предстои публикуване

Раздел ТЕОРИЯ
1. Ъглови единици, формули, определяне
2. Оптически мерници (в три части)
– устройство, скали, фокални равнини
– монтаж, проверка (стойност на кликовете, наклон на скалата, размери на скалата)
– зануляване – „суха“ прострелка, зануляване със стрелба
3. Приложна външна балистика (в три части)
– траектория и мерене – елементи на траекторията и мереното
– балистичен коефициент – определение, модели, практическо значение
– влияния върху траекторията – метео, топографски, технически
4. Таблици за стрелба – изработване и работа с тях
5. Балистични софтуери – настройване, термини, работа с тях
6. Стрелба по движещи се цели
7. Стрелба с кант
8. други

Раздел ТРЕНИРОВКИ
(поредица от десет типови тренировки за трите модула в Т-Клас)
1. Тренировка за групираност и точност
2. Тренировка за точност и време
3. Тренировка от нестабилни позиции
4. Тренировка за стрелба на далечни дистанции
5. Тренировка за стрелба с хит фактор на далечни дистанции
6. други

Първа тренировка – Стрелба с прецизна снайперова пушка за групираност и точност.

Автор: Пламен Николов

Определение за групираност и точност.

ГРУПИРАНОСТ (Precision) – Групираност наричаме площта, на която са разположени попаденията без значение положението и спрямо точката на мерене. Колкото по близо са разположени попаденията толкова стрелбата е по групирана и обратното.

Групираността (размера на групата изстрели) се определя обикновено за един патрон и конкретно оръжие, изстреляни от един стрелец в рамките на ограничено време.

За измерване на площта на разсейване се използват различни мерки за определяне на разсейването като: средно (вероятно) отклонение, централна ивица, голям радиус (побиращ 100% от попаденията), малък радиус (побиращ 50%) и т.н. Повечето от тях са непрактични за стрелба с прецизна карабина и малък брой изстрели. Най–лесния начин е измерване на разстоянието между двете най-отдалечени попадения и да се извади калибъра на оръжието и получената линейна стойност да се обърне в ъглови единици (MRAD, MOA). Например, стреляме с пушка в калибър .308Win група с размери 3,8 см, като извадим калибъра (.308 закръглено е 0,8 см) се получава групираност с размери около 3 см и оттам обръщаме в МОА (1 МОА) или в милирадиани (0,3 MRAD). Този метод не е най-прецизния, но е напълно достатъчен и лесен за ползване от Т-Клас стрелеца. Често срещана грешка при този метод е изключването на явно отклонено попадение (flyer) което на практика не е явно отклонено. Явно отклонено е попадение, което е на разстояние по голямо от 2,5*R от центъра на разсейване (Средната Точка на Попадение) на останалите попадения. Например, ако останалите попадения са събрани в кръг с диаметър 2 см. и съответно радиус на кръга 1 см оттам имаме 1 х 2,5 = 2,5см., в този случай попадението трябва да се вземе при измерване размера на групата. Броя на изстрелите също е важен за по-точно определяне размера на групата като варира от 3 до 20 изстрела за прецизни пушки. Група от три изстрела е прекалено малка за повечето случай, особено след почистване на цевта от омедняване. От друга страна 20 изстрелна група дава малък процент по-добра точност за размера на групата, а преразхода на патрони е голям. Най-оптимални са 5 или 10 изстрелни групи. Таблицата по долу дава зависимости между размера на групата и броя изстрели, като е видимо увеличаването площта на разсейване при групи с по-голям брой изстрели.

Таблица 1

¼ MOA group

3-shots 5-shots 10-shots 20-shots
0.25 0.32 0.40 0.46
0.20 0.25 0.31 0.36
0.16 0.2 0.25 0.29
0.14 0.17 0.21 0.25

½  MOA group

3-shots 5-shots 10-shots 20-shots
0.50 0.64 0.79 0.93
0.39 0.50 0.62 0.73
0.32 0.40 0.50 0.59
0.27 0.34 0.43 0.50

1  MOA group

3-shots 5-shots 10-shots 20-shots
1.00 1.28 1.58 1.85
0.78 1.00 1.24 1.45
0.63 0.81 1.00 1.17
0.54 0.69 0.85 1.00

ТОЧНОСТ (Accuracy) – Точност наричаме отклонението на центъра на групата (Средната Точка на Попадение – СТП) от мерната точка или центъра на избраната цел, в случай че мерната точка не съвпада с центъра на целта.

Отклонението е вертикално и хоризонтално.

За да се определи отклонението на СТП по вертикала и по хоризонтала първо е необходимо да се определи положението на самото СТП. За голям брой изстрели или попадения отдалечени едно от друго има много точни графични и аналитични методи за определяне на СТП. Също така има и специализирани софтуерни продукти за определяне размера на разсейването и положението на СТП. За съжаление тези методи не са особено практични и приложими за Т-Клас стрелеца при стрелба с прецизна пушка. При групи с малък брой изстрели в повечето случай събрани в една голяма дупка или застъпващи се едно с друго е трудно да се използват стандартните методи и понякога определянето на СТП може да е подвеждащо, а грешка от един или два клика в определянето на СТП не е малка при стрелба на големи дистанции. Накратко при определяне на центъра на разсейване стрелеца трябва да подходи внимателно, особено при случаите на явно отклонено, което не е такова според споменатия по горе стандарт за определяне и трябва да се включи в измерване размера на групата. След като определи СТП, стрелеца измерва отклонението от мерната точка по вертикал и хоризонтал показано по горе на схемата. За точно оръжие се приема отклонение на СТП от мерната точка (центъра на избраната цел) по малко от едно фиксирано деление „клик” на оптическия мерник без значение конкретната стойност на фиксираното деление.

Комбинация от групираност и точност спрямо дадена цел.

 

Цели и необходими условия за стрелковата тренировка.

Цели на тренировката:
– Натрениране на основните стрелкови навици (положение на тялото, премерване с оптически мерник, спускане и т.н.);
– Проверка групираността на даден патрон в комбинация с оръжието на стрелеца;
– Проверка на другото оборудване свързано със стрелбата (двуноги, задни упори и т.н.);
– Зануляване или проверка на същото направено на предишни стрелби.

 

Необходими условия при провеждане на стрелбата:

  • Разстояние – 100 метра;
  • Метеоусловия – безветрие или защитен от вятъра участък на стрелбището, без екстремни температури особено минусови, дъжд, обилен снеговалеж и подобни метеоусловия затрудняващи стрелеца да постигне максимален резултат. Стрелеца трябва да се намира в относителен комфорт спрямо околната среда.
  • Положение за стрелба – максимално стабилно с два упора. Преден упор: двунога, раница, пясъчна торба и т.н. Заден упор: меки торбички, заден крак на приклада и т.н. Легнал е най-препоръчително и основно за Т-Клас стрелеца, но също така трябва да се стреля и седнал от маса при същите условия с цел да се види има ли промяна на резултата от стрелбата (групираността и точността).
  • Боеприпаси – 50 (60) бр. еднакви патрона. При ръчно снарядени боеприпаси само една конкретна комбинация, при фабрични – да са от една партида (серия) обозначена на кутията. Неспазването на това условие може да доведе до грешни изводи, както за стрелковата техника на стрелеца, така и за техническата страна на оборудването (пушка, мерник, допълнително оборудване и т.н.)
  • Светлина – желателно е да няма пряка слънчева светлина за да се избегне негативния ефект на различната осветеност и различното положение на СТП на групата. Необходим е навес над стрелковата позиция или стрелеца да си осигури сянка с помощта на различни приспособления, ако времето е с доста ярка слънчева светлина. Изследването на влиянието на светлината е необходимо в последващите тренировки, но за да има сравнение трябва да се изходи от база, която е постигната без влияние на различната осветеност.
  • Мишени

Разположението на мишена Номер 1, задължително трябва да бъде нивелирано с нивел и при стрелба кръста на мерника и мишената ще са нивелирани, ако има разминаване на нивела на оптиката на стрелеца и нивелирания кръст на мишената, трябва да се намери източника на грешка преди да се почне стрелбата. Дебелината на черните линии всеки стрелец може да си я оптимизира спрямо неговата скала на оптическия прибор. Също така може да се направи празно пресечното място на двете линии за по голямо удобство при стрелба със скали с празен център на кръста. Важното да се съвместят е прави и нивелирани линии на мишената и кръста на скалата.

Показаните мишени са примери, всеки може да си създаде собствени, като се почне от такива с геометрични фигури (кръгове, квадрати, ромбове, триъгълници и т.н.) и се продължи по разчупени форми, които може да имат и елемент на разпускане със забавни форми, но същността си остава поразяване с едно попадение максимално близо до центъра на фигурата. Отклонението не трябва да бъде повече от едно фиксирано деление „клик” за дадения оптически прибор.

Файлове с мишените за печат: Номер1, Номер 2 – Вариант 1, Номер 2 – Вариант 2.

 

Ред за стрелба при провеждане на тренировката.

Упражнение 1 – Стрелба за групираност.
Стрелеца изстрелва 5 група изстрела по мишена номер 1. Без време в спокойна обстановка и максимално съсредоточаване. Проверява се мишената, записва се резултата (размера на групата и отклонението на СТП от мерната точка) и стрелбата се повтаря с нова 5 изстрелна група. Може да се стреля в същата мерна точка като се залепят предишните попадения или в нова мишена и двете се наложат. Записваме общият резултат. Размера на групата на двете и отклонение на общото СТП.

Забележка: Ако има разлика между положението на СТП 1 и СТП 2 по-голяма от средния размер групираност на двете групи продължаваме тренировката само с това упражнение докато не „доближим” различните СТП-та достатъчно близо т.е. трябва да „групираме” на едно и също място. Без това условие не е удачно да се продължава.

Пример: Група едно е с размер 3 см, група две е с размер 2 см т.е. средно 2.5 см групираност от двете стрелби. Разликата на СТП 1 спрямо СТП 2 трябва да е по-малка от 2.5 см. Ако не групираме минимум две групи на едно и също място не е удачно да се правят корекции на мерника.

Упражнение 2 – Стрелба за групираност и точност.
След корекция на мерника на база резултатите от предишните стрелби изстрелваме нова 5 (10) изстрелна група по мишена номер 1. Проверяваме резултатите като групираността трябва да е с размери подобни на предишните (ако стреляме 10 изстрелна група конвертираме размера на базата на таблица 1 по-горе) и измерваме отклонението. Отклонението на СТП от мерната точка трябва да е по малко от едно фиксирано деление „клик” на дадения оптически мерник. Ако не е продължаваме, без да променяме корекциите още една 5 (10) изстрелна група. Ако от двете стрелби имаме приблизително еднакво отклонение тогава променяме корекциите. Проверка на правилността на коригирането след това е достатъчна с 3 изстрелна група.

Упражнение 3 – Стрелба за точност по цели с различна форма.
Произвеждат се 20 (30) изстрела по мишена номер 2. По един изстрел във фигура като се започне от тези с геометрични фигури. Може да се експериментира как влияят на стрелеца и точността му различните форми, цвят, размери и т.н. Целта обаче е само една максимално отклонение от центъра (мерната точка) не повече от един „клик”. Желателно е също така за всеки изстрел да се става и заема положението за стрелба наново. Така от една страна се настройва стрелеца за един и само един изстрел по дадена цел и се заема положението за стрелба десетки пъти за тренировката, което води до натрениране на еднаквостта на заемане на положението за стрелба.

Нов правилник на спорта T-Class валиден от 2018 год.

По важните промени в Правилника на спорта T-Class, валидни от 2018 са:
– Мултигън дисциплината става отворена платформа и не се ограничава само от снайпер, карабина и пистолет (3+ GUN);
– създаване на нова помощна дисциплина – само с карабина и пистолет (2+ GUN);
– възможност за Gun Stages: спонсор или организатор предоставя общо оръжие за упражнение, където всички състезатели стрелят с това общо оръжие в упражнението и продължават с личните оръжия;
– въвеждат се нови правила за безопасно боравене при сложните дисциплини с много видове оръжия;
– промени в правилата за използване на помощни средства;
– по детайлно описание на наказанията;
– по висок ПФ за пистолет (мин.130).

Всички промени в правилника са били водени от стремежа спорта ни да има по реална тактическа и по приложна насоченост.

 

Курсове и семинари по спорта Т-Класс

Българска Т-Клас федерация стартира обучения под различни форми като стрелкови курсове и семинари за подготовка на състезатели, съдии, инструктори и треньори по спорта Т-Клас.

Обучението на състезатели ще бъде на различни нива – за начинаещи, напреднали и специализирани курсове.

Курсовете за подготовка на начинаещи състезатели ще се провеждат на стрелбище „Пеев“ гр. Габрово, където има отлични условия за стрелба до 400 метра. Следващите нива на курсовете ще се провеждат на различни стрелкови полигони с дистанции 1200 метра и повече – съгласно нуждите на дисциплината и целта на обучението.

Успешно преминалите курсовете, ще получат сертификат от БТКФ.

За записване и други въпроси можете да пишете на e-mail: info@t-class.bg.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ

На 10.01.2018 г. (сряда) от 17:00 часа в конферентната зала на Парк Хотел Москва, на ул. „Незабравка“ No: 25 – гр. София ще се проведе редовно общо събрание на БТКФ. Дневния ред на събранието и подробностите: тук.

Проведе се първото снайперово състезание за купата на 68-ма бригада „Специални сили“.

На военния полигон Црънча се проведе първото състезание за купата на 68-ма бригада „Специални сили“ съобщиха от Българска Т-Клас федерация.  Състезанието бе организирано съвместно с БТКФ по правилата на военно-приложния стрелкови спорт Т-Клас. Разрешение за провеждане на такова уникално за Българската Армия мероприятие бе получено от най-високо ниво, а именно – от Началника на отбраната – Генерал-лейтенант Андрей Боцев.

В състезанието взеха участие общо 30 състезатели – представители на 68-ма бригада „Специални Сили“, 61-ва Стрямска механизирана бригада, 65-ти Морски Специален разузнавателен отряд и Военна полиция, а също и състезатели на БТКФ.

Патрон на турнира бе Командирът на Специалните сили на България – Бригаден генерал Явор Матеев който учреди Специалната награда „Купа на Командира на Специалните сили“ с която бяха удостоени победителите в двете категории състезатели на най-сложното и трудно упражнение, изпълнявано с едновременна стрелба със снайперова карабина, щурмова карабина и пистолет.

Конкретно, самото състезание се проведе в два дни и в две отделни дивизии, определени от вида на снайперовите оръжия, които бяха използвани. Освен с прецизни далекобойни снайпери, състезателите трябваше да покажат и да докажат своите умения също и с полуавтоматични щурмови карабини, и с пистолети. Упражненията бяха изключително разнообразни и сложни за изпълнение, тестваха се на практика всички видове стрелкови умения и съответните физически и ментални качества на състезателите. На първо място в дизайна на упражненията бе поставен реализмът, а с него се обуславя високата степен на приложност на такъв тип състезания.

Състезанието бе изключително оспорвано и в двете дивизии, като крайното класиране не можеше да се предвиди до последното упражнение, а резултатите се публикуваха в реално време от специална онлайн софтуерна система за оценяване, разработена от ITCC.

Победителите в двете дивизии са:

Дивизия “Semi Auto”:
Първо място – Иван М., „68 Бр. СпС”
Второ място – Георги А., „68 Бр. СпС”
Трето място – Петър Д., „68 Бр. СпС”

Дивизия “Bolt Action”:
Първо място – Петър Марков, СК “Динамик Армс”
Второ място – Ангел Стоянов, СК “Динамик Армс”
Трето място – Пламен Н., ВСК “Десант 68”

Специалната награда „Купа на Командира на Специалните сили“ бе спечелена в Дивизия “Semi Auto” от Иван М. – „68 Бр. СпС”, а в дивизия “Bolt Action” от Иван Бързилов – СК „Динамик Армс“

Победителите бяха наградени лично от бригаден генерал Явор Матеев.

Това състезание по правилата на стрелковия спорт Т-Клас беше първото с официалното участие на въоръжените сили на РБ, което показва, че в командната верига на БА има разбиране за взаимодействието и взаимопомощта, която може да се осъществява между цивилни и военни структури и която неминуемо ще доведе до качествена позитивна промяна в нивото на подготовка на въоръжените сили, особено в контекста на днешната сложна обстановка.

Интересът, който бе предизвикан не само в самите състезатели и организатори, но и сред официалните гости, наблюдатели и висши представители на командната верига в БА показва, че има необходимост от продължаване на усилията за развитие на Военно-приложните спортове в България, които да развиват специфични умения, приложими за нуждите на въоръжените сили и да съдействат за повишаване нивото на подготовка в областта на отбраната.

Спортът с прецизни снайперови системи Т-Клас е създаден в България и поради своите уникални характеристики – правилник, дизайн на упражненията, оценъчна система, придобива все по-голяма популярност, като вече има регистрирани и чуждестранни региони, които желаят да го практикуват.

Официален спонсор на състезанието бе VIP complex.

БТКФ

Световно постижение: 3см групираност на попадения на разстояние 2000 метра!

3sm_2000m_06.09.2017

На 06.09.2017год. по време на тренировка за състезание по дисциплината Ultra Long Renge състезател на ITCC от Регион България постигна невероятен резултат от 3 см групираност на попаденията на разстояние 2000 метра при страничен променлив вятър 4-5 м/с. (долу в дясно на мишената). Попаденията са постигнати още с първите изстрели, без използването на простреловъчни изстрели. Подобен бе резултата и на разстоянието от 1000 метра (центъра на мишената). Оръжието е американската снайперова карабина THOR M408 в калибър .408 Cheytac, с оптичен прицел оптика NF NXS 5,5-22×56 използвайки нов подобрен дизайн на 419 грейнов спортен проектил. Въпреки, че постижението е направено по време на тренировка, резултата се явява рекорден не само за България, но и за световен мащаб. БТКФ.

На военния полигон Сливница се проведе първото за тази година състезание по стрелба „Т-Клас“

Сливница. На военния полигон Сливница се проведе първото за тази година състезание по стрелба „Т-Клас“, съобщиха от Българската Т-Клас Федерация, която е организатор на събитието. Това е нов военно приложен стрелкови спорт, създаден в България съвместно с Българската Армия. Спортът е фокусиран върху стрелбата с прецизни снайперови оръжия, на близки и далечни дистанции (от 10м до над 1000м), проведена под постоянно променящи се условия, времева преса и динамични стресови ситуации. Състезанието е най-голямото мероприятие от този род, проведено досега. Сред състезателите, съдиите и наблюдателите присъстваха както членове на БТКФ, така също и активни военнослужещи от различни подразделения на БА.
В деня преди състезанието бе проведен семинар и бяха избрани сертифицирани съдиите, които притежават необходимите познания и умения да прилагат правилника на Т-Клас състезанията, съгласно изискванията на Международната Т-Клас Конфедерация.
Състезанието включваше упражнения с три вида оръжия – предимно със снайперови карабини, но също и с полуавтоматични щурмови карабини, както и с полуавтоматични пистолети. Т-Клас стрелковият спорт използва реална стрелба с истински оръжейни системи, като първо място в практикуването на този спорт се поставя безопасността и сигурността при боравене с оръжията.
Особено място следва да се отличи организацията на състезанията и системата на оценяване при Т-Клас състезанията, която е създадена специално за целта и се явява иновативна за целия свят. Тя се отличава с максимална степен на прецизност и справедливост на оценъчната система, при положение че в нея са включени много различни умения които трябва да бъдат оценени.
Призовите места в класирането на “T-Class Multigun Challenge 2017” бяха разпределени между:
Първо място – Иван Терзиев
Второ място – Ангел Стоянов
Трето място – Петър Марков
Те бяха наградени от Генерал-майор Груди Ангелов, началник на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, който връчи на победителите грамоти, медали и книги “Азъ служих при Дрангов!”, подписани с послание лично от автора Красимир Узунов.
Най-добрият стрелец – Иван Терзиев беше удостоен със специален почетен знак, учреден в памет на Полковник Борис Дрангов. Знак за отличен стрелец също е печелил и Борис Дрангов.
Поради високата степен на реализъм в дизайна на сцените и приложния си характер, стрелковият спорт Т-Клас се утвърждава като много интересен за практикуване, не само за цивилни граждани, а така също и за различни представители на Българската Армия. Той поставя много предизвикателства пред състезателите, съчетава и развива различни физически и ментални качества, и поради високата си степен на трудност, се показва като изключително интересен, както за практикуване, така и за наблюдение. Все по-голям интерес към този спорт се развива и в международен план, където вече има няколко официално регистрирани региони – членове на Международната Т-Клас Конфедерация, която осъществява администрацията и промоцията на Т-Клас по света.

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция „Фокус“ е задължително!

http://www.focus-news.net/news/2017/06/26/2408966/na-voenniya-poligon-slivnitsa-se-provede-parvoto-za-tazi-godina-sastezanie-po-strelba-t-klas.html

пълното класиране е достъпно и в онлайн платформата за менажиране на състезания по спорта Т-Class – http://scoring.t-class.org/Reports/ReportsMatchRanking/14

 

 

БТКФ

Българската Т-Клас Федерация (БТКФ) е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в обществена полза през м.12.2015г. Нейните основни цели са: разпространение и популяризиране на стрелковия спорт Т-Клас; въвеждане и налагане на новите световни стандарти при боравене с огнестрелно оръжие за спортни цели; приемане на спортен правилник и вътрешни нормативни документи за функционирането и регулирането на стрелковия спорт Т-Клас в Република България; организиране и поддържане на национален спортен календар, на състезания и излъчване на шампиони по отделните дисциплини; организиране на семинари за обучение и лицензиране на съдии, треньори и инструктори по стрелковия спорт Т-Клас; координация с други сродни международни, европейски и държавни институции, имащи отношение към спецификата на стрелковия спорт Т-Клас; насърчаване сътрудничеството и взаимодействието със специализирани военни и полицейски органи с цел обмяна на опит, експертни знания и т.п.

За осъществяване на своите цели БТКФ членува в Международната Т-Клас Конфедерация (International T-Class Confederation – ITCC), като спазва нейните правила и норми.