Match: Desant 68 T-Class SBW Cup 2022, 08.10.2022

Детайли на мача, дизайн на сцени и пълно класирано – http://scoring.t-class.org/Home/Index?match_id=162

На 8 октомври 2022 г. на Учебно-тренировъчен комплекс (УТК) „Црънча“ се проведе състезание по стрелба с лека карабина и пистолет – T-Class Support and Backup Weapons. Този тип турнир се провежда на територията на цяла България, като целта е да се включат все повече стрелци – цивилни и военни, които заедно да проверят уменията си.

За купата на ВСК „Десант-68“ се бориха 28 цивилни състезатели и военнослужещи от състава на Съвместното командване на специалните операции (СКСО), Сухопътни войски и Съвместно командване на силите. Състезанието се проведе в три различни модула с цел да се проверят уменията на всеки един участник при различни условия – статични упражнения, динамични сцени и стрелба на средно дълги и дълги дистанции. Тактическата стрелба е една от важните дисциплини, които допринасят за надграждане уменията на състезателите, за да бъдат по-подготвени за реални ситуации и работа под стрес.

Класирането беше индивидуално в две категории. Категория „Iron Sights“ с използване на механични мерни прибори и категория „Оупън“ – с използване на колиматорни и оптически мерници.

Категория „Iron Sights“ на челните три места се класираха военнослужещи от СКСО:
1-во място – мл.серж. Георги Кръстев
2-ро място – к-н Мариян Буколски
3-то място – мл.серж. Илия Вълчев

В категория „Оупън“ и в общото класиране от двете категории първото място зае р-к Костадин Крушков от СКСО, а второто и третото място от двама цивилни състезателя – Иван Христосков от СК „Левел 6“ и Ивелин Добрев от СК „Динамик Армс“.

Председателя на българската федерация по T-Class Иван Бързилов изказа своите благодарности към домакините от Специалните сили и сподели, че според него за в бъдеще купата на ВСК „Десант-68“ ще стане една от най-желаните и престижни награди сред стрелците в България.

Match: Dynamic Arms T-Class Sniper Cup 2022, 24-25.09.2022

Състезание за купата на Стрелкови клуб Динамик Армс.
По време на състезанието ще бъдат изпитани и оценени уменията на участниците, чрез 14 упражнения с реалистични сценарии, включващо като минимум следните стрелкови елементи:
– два дена състезание
– Дневни и нощни стрелби, с използване на естествена и изкуствена светлина
– Дистанции от 20 до 1200 метра
– Стрелба по частично закрити мишени
– Движещи се мишени
– Стрелба от окоп, покрив и други реалистични позиции
– Преценка и оценяване на конкретни ситуации
– Патрул

Участие: Индивидуално
Оръжие: снайперова карабина с телескопичен мерник за всеки участник
Необходима екипировка: раница, трипод, радиостанция и др.
Цели: Хартиени мишени, чупещи се, 3D, метални плейтове и гонгове, подвижни мишени и комбинация от изброените.

Програма
24.09.2022 (събота)
10:00 – 16:00 – свободна тренировка (незадължителна)
16:00 – 18:00 – Регистрация и технически брифинг
19:00 – 19:30 – Oткриване на състезанието
20:00 – 24:00 – Състезание, Ден 1

25.09.2022 (неделя)
09:00 – 17:00 – Състезание, Ден 2
17:00 – 17:30 – Верификация
17:30 – 18:00 – Награждаване

Ред за регистрация
– подава се заявка за участие на е-майл: info@t-class.org
– получава се потвърждение за регистрация, след което се извършва плащане на таксата за мача
– след превода се получава състезателен слот

Повече информация за състезанието, брифинги на
Форум на БТКФ
Онлайн система за оценяване на Т-Клас мачове
– Facebook group T-Class Bulgaria

Match: T-Class SBW Lite Match, 09.04.2022, Anevo

На УЦ Анево се провере състезание по стрелковия спорт Т-Клас по Дисциплината T-Class SBW. Организатор и домакин бе ВСК „Стрямци 61“.

Състезанието включваше стрелкови упражнения с различна по сложност, а именно: Модул 1 – два стрелкови дрила за пистолет и лека полуатоматична карабина, Модул 2 – динамична сцена за комбинирана стрелба с две оръжия включваща 100 изстрела и Модул 3 – сложно стрелково упражнение с мишени до 500 метра дистанции.

Пълния брифинг, описание на упражненията и пълно класиране на http://scoring.t-class.org/

Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (20.12.2021)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 20.12.2021г., от 18.00ч., в залата на ул. “Чехов” № 51, в гр. София, при следния дневен ред:

  1. Доклад на УС на БТКФ за дейността и изпълнението на спортния календар за 2021г.;
  2. Доклади от клубовете – членове на БТКФ за дейността им през 2021г.;
  3. Приемане на годишен бюджет на БТКФ за 2022г.;
  4. Приемане на спортен календар на БТКФ за 2022г.;
  5. Приемане на наредби и правилници за дейността на БТКФ;
  6. Други

На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.

T-Class Kahles Cup 2021, Bulgaria

Победителите от T-Class Kahles Cup 2021

Традиционното годишно състезание T-Class Kahles Cup Bulgaria се проведе на 16-18 април 2021 г. на военния полигон Сливница, България.

Това беше състезание по тактическа стрелба с прецизни снайперови карабини, където в продължение от три дни и две нощи се проведоха стрелкови упражнения по дисциплината T-Class Tactical Sniper, което за пореден път подчерта традицията на непрекъснато усъвършенстване и повишаване на нивото, показана във всяко следващо състезание за T-Class досега.

Купата на Kahles по T-Class включваше общо 20 стрелкови упражнения разпределени в три модула. Имаше 7 нощни упражнения, включително първи изстрели със студена цев по частично осветени мишени, прецизни изстрели по хартиени мишени и 3D цели в тъмното, сценарии с далечни разстояния по Smart Target мишени, лазерно указани мишени, скрити мишени осветени със светлина от фенери и др.

На дневна светлина имаше и други нови интересни упражнения, напр. стрелба по мишена Shot Marker на 450 м от стойки за гуми с оценяване по метода Хит фактор стрелба от статив на 1000 м, динамичен стил със и без упори, прецизна стрелба, радио указване на стрелба, стрелба от окопи, бункери, тераси, прозорци, барикади, ежове, движеща се цел на 380 метра и др.

На всичко отгоре на тези взискателни предизвикателства за стрелба, метеорологичните условия изобщо не бяха много приятелски – температури от 1 до 4 C, вятър на пориви от 3 до 7 m / s, непрекъснати валежи и гъста кал.

Това се оказа едно от най-трудните състезания на T-Class, най-трудното във почти всеки аспект – от сложността на сценариите на стрелба, през физическите предизвикателства на почти без прекъсване 72-часово състезание и преодоляване на неблагоприятни метеорологични условия.

Всичко това обаче не можеше да сломи духа на повече от 20 състезатели и силно мотивиран екип от рейндж офицери. Всички участници се насладиха на възможността и удоволствието да издържат тези забележителни три дни.

Това беше тест за запомняне! Беше емоционално …

Брифинги за упражненията, детайлното оценяване за всеки състезател и крайното класиране могат да бъдат намерени на: http://scoring.t-class.org/Home/Index?match_id=88

Официални спонсори на T-Class Kahles Cup 2021 Bulgaria бяха:
Kahles Optics
Zarimex
Optix

Победителите в T-Class Kahles Cup 2021 спечелиха възможноста да присъстват на финалите на Kahles DLR, който ще се проведе през месец Септември 2021 г. в Италия.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (14.04.2021)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 14.04.2021г., от 17.00ч., в залата на ул. “Чехов” № 40, в гр. София, при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишния финансов отчет на БТКФ за 2020г. и на отчета на Управителния съвет за дейността през отчетния период;
  2. Разни.

            На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.