T-Class Classifier

Международната Т-Клас конфедерация (ITCC) представи своя тренировъчен комплекс упражнения (T-Class Classifire) за проверка и оценяване на основните умения при стрелба с полуавтоматична карабина и пистолет за дисциплина T-Class Support and Backup Weapons [SBW]

Тренировъчният комплекс се състои от осем упражнения. Съгласно постигнатите резултати, състезателите се оценяват по класическа оценъчна система с три нива:

Ниво 1: T-Class Grand Master
Ниво 2: T-Class Master
Ниво 3: T-Class Shooter.

При сертифицирано покриване на съответното ниво състезателят получава официална диплома от Стрелковата Академия на ITCC и специален отличителен знак.

Начина на провеждане на оценяването е съгласно наредба за реда на провеждане на оценяването.

Автор и дизайнер на тренировъчния комплекс и квалификационните упражнения е Пламен Николов – ръководител на Стрелковата Академия на ITCC.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (17.06.2020)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 17.06.2020г., от 17.00ч., в залата на ул. “Чехов” № 40, в гр. София, при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишния финансов отчет на БТКФ за 2019г. и на отчета на Управителния съвет за дейността през отчетния период;
  2. Разни.

            На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.

Нов правилник на спорта T-Class валиден за Сезон 2020

По важните промени в Правилника на спорта T-Class, валиден за Сезон 2020 са:
– нови максимални дистанции за дисциплини T-Class Tactical Sniper, T-Class MultiGun и T-Class Rimfire;
– отпадане на долна граница за допустимите снайперски калибри;
– нови изисквания за мерните прибори за дисциплина T-Class SBW, включително и за нощни състезания.
– въвеждане на нови регламенти за TeamWork състезанията.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (20.12.2019)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 20.12.2019г., от 17.00ч., в залата на ул. “Чехов” № 40, в гр. София, при следния дневен ред:

  1. Доклад на УС на БТКФ за дейността и изпълнението на спортния календар за 2019г.;
  2. Доклади от клубовете – членове на БТКФ за дейността им през 2019г.;
  3. Приемане на годишен бюджет на БТКФ за 2020г.;
  4. Приемане на спортен календар на БТКФ за 2020г.;
  5. Приемане на наредби и правилници за дейността на БТКФ;
  6. Други.

            На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.

International T-Class Multigun Cup 2019 – Не може да се опише, трябва да се преживее!

International T-Class Multigun Cup 2019 – Не може да се опише, трябва да се преживее!

На 27-29.09.2019г. се проведе тридневно международно състезание по дисциплината T-Class Multigun. Състезанието беше отборно, което означава, че участниците бяха разпределени в отбори от по двама стрелци, които заедно и поотделно завършваха сценария на упражненията. Дисциплината T-Class Multigun. изисква стрелба със снайперови карабини, полуавтоматични щурмови карабини и пистолети, което поставя възможно най-високо ниво на предизвикателство пред участниците. За да стане още по-сложно, състезанието включваше дневни и нощни стрелби, разделени само от няколко часа за почивка. Всички тези факти допринесоха до това, че това състезание се оказа може би най-трудното и изтощително Т-Клас състезание, провеждано в България досега.

Началото бе поставено в следобедните часове на 27.09.2019, когато бяха проведени упражненията от Модул 1. За първи път имаше нощни стрелби по мишени от Модул 1. Истинският екшън се разигра в следващите два дни и вечерта между тях. Тогава бяха проведени сцените от Модул 2 и 3, които бяха изключително разнообразни и умело използваха предимствата и декорите, които предлага военния полигон в Сливница. Повечето от упражненията в Модул 3 бяха с хит-фактор, за да се засили още повече напрежението при стрелците. Това състезание включваше най-голям брой упражнения с използване на Smart Target системите досега. Имаше сценарии с движеща мишена, дневни и нощни контра-снайпер сцени, симулация на реални стрелкови ситуации, стрелби от окопи, прозорци, бункери, барикади, хеликоптерна площадка и т.н. Бяха реализирани общо 21 упражнения, от които 6 нощни сцени. Всичко това бе съчетано с употреба на трите вида оръжия и при асиметрично разпределение на задачите и целите в рамките на отбора.
В състезанието участваха отбори от България, САЩ и Руската федерация, а имаше наблюдатели от регионите на Малта и Латвия. Всички участници не скриха задоволството си от самото състезание, като дизайн на сцени, сложност и трудност, както и от добрата организация. Реализацията на това състезание нямаше да бъде възможна без подкрепата на представители на ВС на РБ на всички нива. Интересът към това мероприятие бе толкова голям, че дори министърът на отбраната г-н Каракачанов бе сред официалните гости. За всички организатори, състезатели и наблюдатели, това състезание беше впечатляващо, което може да се проследи от реакциите им по редица онлайн форуми – https://www.thefirearmblog.com/blog/2019/10/08/nebraska-state-senator-takes-1st-place-in-international-multigun-cup-2019/

Тези, които изживяха International T-Class Multigun Cup 2019 със сигурност ще запазят своите ярки спомени.

Победители в това състезание на практика са всички участници, които го завършиха, а класирането може да бъде видяно тук.

Летвата беше вдигната високо и за всички следващи мероприятия на БТКФ ще остане стремежът да бъдат поне толкова интересни като това състезание. Снимки и видео могат да се разгледат на ФБ страницата на ITCC, както и в галерията на сайта на ITCC

Международнoто състезание „International T-Class Multigun Cup 2019“

Българската федерация на Т-клас с гордост ви кани на Международнoто състезание International T-Class Multigun Cup 2019, което ще се проведе на 27-29 Септември 2019 г. в Сливница, България.

Това събитие ще бъде организирано и проведено в съответствие с правилника на стрелковия спорт Т-Клас по дисциплината T-Class Multigun. Това означава, че упражненията за стрелба ще включват прецизни снайперови пушки, леки полуавтоматични карабини и полуавтоматични пистолети, както едновременно така и последователно, според дизайна на упражненията.

Състезанието ще бъде за отбори от двама състезатели и ще включва ефективна дневна и нощна стрелба на военния полигон в Сливница, България. Всички видове условия за стрелба, сценарии, позиции, статични и динамични цели, разстояния от 5 м. до 1200 м. и т.н. трябва да се очакват по време на тридневното състезание в последния уикенд на септември 2019 г.

БФДС с гордост съобщава, че стрелковият спорт в Т-Клас е официално признат в световен мащаб за приложим във военните спортове, което означава, че ще бъде включен в различните програми и дейности за подготовката и обучението на българските въоръжени сили. Това е стъпка по-нататък в продължаващия процес на координация между цивилни и професионалисти в обширната област на снайперската стрелба.

Регистрацията вече е отворена.
Повече информация за това състезание можете да намерите на: http://scoring.t-class.org/
Регистрация и въпроси: info@t-class.bg

Състезание по новата дисциплина T-Class SBW TeamWork

Българската Т-Клас Федерация (БТКФ) съвместно с Българската Армия, създаде военно-приложения стрелкови спорт “Т-Клас”, който се разви изключително много през последните години. Този спорт първоначално бе фокусиран върху стрелбата с прецизни снайперови оръжия, на близки и далечни дистанции, проведена под времева преса и динамични стресови ситуации. В последствие “Т-Клас” са разви, като бяха включени различни стрелкови дисциплини, както и комбинирана тактическа стрелба със снайперови карабини, щурмови карабини и полуавтоматични пистолети, а от 2018 година в стрелковият спорт Т-Клас има нова дисциплина само за пистолет и щурмова карабина наречена T-Class Support and Backup Weapons [SBW].

В днешната сложна международна обстановка, военно-приложният спорт “Т-Клас” се явява изключително полезен за националната ни сигурност. Практика стана, спортът да се приема много добре, освен от армейски и полицейски подразделения, но и от структурите на доброволци и резервисти в Европа.

Подобни стрелкови спортове съществуват и се практикуват по целия свят, и поради голямото си приложно значение, много от състезанията се провеждат съвместно с определени части от военните или полицейски сили, които са специализирани в различни стрелкови дисциплини и реално са поставени в подобни условия, в които осъществяват своята работа за осигуряване на реда и сигурността на обществото.

Българската Т-Клас Федерация съвместно с представители на редица подразделения на Българската Армия продължава успешно да развива и усъвършенства, спорта Т-Клас, както в България така и в международен мащаб. В спортният календар на федерацията за 2019 година са включени редица състезания по дисциплините за снайперова стрелба, а също и такива по дисциплината за пистолет и щурмова карабина T-Class SBW.

Предстоящото състезанието е ново по рода си и ще включва поредица от стрелкови упражнения, които ще бъдат изпълнявани отборно, като целта е да се проверят както индивидуалните стрелкови умения с различни оръжия, така и работата в екип (отборите се състоят от двама състезатели) в условията на изкуствено създадени в симулирана среда, но близка до реалните условия стресови ситуации, чрез поставени много предизвикателства пред състезателите, съчетаващи и развиващи различни физически и ментални качества.

Традиционно ще въде връчена и специалната награда на Командира на 61-ва Стрямска механизиране бригада, която се учреди заедно със създаването на спорта Т-Клас и с нея се отличава най-добрия състезател в най-сложното и комплексно стрелково упражнение.

На състезанието вече потвърдиха участие представителни отбори от 61-ва Стрямска механизирана бригада, 68-ма бригада „Специални сили“, Национален военен университет, както и състезатели на клубовете по Т-Клас от страната.

Дизайна на упражненията, регистрираните отбори, както и резултатите ще са достъпни на електронната платформа на ITCC – T-Class SBW TW Match 12-13.07.2019, Anevo

Състезание по дисциплината T-Class Multigun TeamWork

По време на състезанието ще бъдат изпитани уменията на участниците, чрез 18-20 упражнения с реалистични сценарии.

– 60+ часа състезание
– Комбинирани стрелби със снайперови карабини, полуавтоматични карабини и полуавтоматични пистолети
– Дневни и нощни стрелби, с използване на естествена и изкуствена светлина
– Дистанции от 5 до 1200 метра
– Движещи се мишени
– Стрелба по частично закрити мишени
– Стрелба от кула, бункер, покрив и други реалистични позиции
– Преценка и оценяване на конкретни ситуации
– Патрул
– Екипна работа (TeamWork)

Участие: Отбори по двама души
Оръжие: Снайперова карабина с телескопичен мерник, полуавтоматична карабина и полуавтоматичен пистолет за всеки състезател

Покана за свикване на редовно Общо събрание на БТКФ (18.03.2019)

На основание чл. 29, ал. 1 от Устава на БТКФ във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ“, което ще се проведе на 18.03.2019г., от 17.00ч., в залата на ул. “Чехов” № 40, в гр. София, при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишния финансов отчет на БТКФ за 2018г. и на отчета на Управителния съвет за дейността през отчетния период;
  2. Разни.

            На основание чл. 32, изречение второ от Устав на БТКФ, при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили.

Нов правилник на спорта T-Class валиден от 2019 год.

По важните промени в Правилника на спорта T-Class, валидни от 2019 са:
– нови изисквания за разстоянията до мишените
– нова картонена мишена T-Class А1 за дисциплина T-Class SBW
– прецизирано оценяване по нова методика на мишените (зоните) за А.Р. и Пистолет за всички дисциплини
– въвеждане на минимални стрелкови стандарти за допуск до състезания по дисциплина T-Class SBW